LEGYÜNK GYÜMÖLCSTERMŐ BIZONYSÁGTEVŐK!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek a mennyei tanácsban még „a világ teremtetése előtt” (Ef 1:4) elkészítette a megváltás tervét. Vagyis, még mielőtt az első embert megteremtette volna Isten, természetesen az első emberi bűn előtt már volt egy terv világunk megmentésére. A bizonyságtevés felelősségét pedig minden keresztény szívére helyezte az Úr.

„…lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:8). Jézus utolsó parancsa arra helyezi a hangsúlyt, hogy mennyire fontos a bizonyságtevői szerep, amivel követőit megbízza.

Mit kell a keresztény bizonyságtevőknek megtanulni a magvető és a talaj példázatából? Lk 8:4-15

Mi lesz a bizonyságtevő jutalma, és mikor kapja meg? Lk 18:24-30

Mit tanít a gírák példázata (Lk 19:11-27) a bizonyságtevésben tanúsított hűségről és felelősségről?

Többek között az említett versek is rávilágítanak a veszélyekre, a feladatokra és a jutalomra a bizonyságtevéssel és a hittel kapcsolatban. Komoly felelősséget bízott ránk az Úr, de ha számításba vesszük, mi mindent kaptunk, ugye milyen kevés, amit valójában kér tőlünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: