Jézus, a Szentlélek és az imádság

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 7:21-23; Lukács 2:25-32; 11:1-4, 9-13;

23:46; János 16:5-7

„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik” (Lk 11:9-10).

A három szinoptikus evangélium közül Lukács beszél a leggyakrabban Jézus és a Szentlélek kapcsolatáról. Máté tizenkétszer, Márk hatszor tesz említést a Szentlélekről, Lukács pedig tizenhétszer említi az evangéliumban és ötvenhétszer Az apostolok cselekedeteiben. Jézus emberi fogantatásától kezdve (Lk 1:35) a globális misszió irányításáig (Lk 24:44-49) Lukács élő kapcsolatot látott Jézus és a Szentlélek között. Ez a kapocs kulcsfontosságú, ha meg akarjuk érteni Megváltónk szolgálatát. Lukács bemutatja még az imádság szerepét is Jézus életében és missziójában. Jézus egészen Isten, egyenrangú az Atyával és a Szentlélekkel, emberként mégis példát adott az imaéletre.

Ha Jézus szükségesnek látta az imát, számunkra mennyivel fontosabb a kapcsolattartásnak ez a formája!

„Folytonos ima és buzgó éberség nélkül abban a veszélyben vagyunk, hogy hanyagokká leszünk, és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfelünk folytonosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy a bensőséges imát és hitet nélkülözve, ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és erőhöz, mellyel a kísértéseket legyőzhetjük” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 71. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: