Krisztus, a szombat Ura

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Márk 1:21; 6:2; Lukács 4:17-19, 31-37; 6:1-11;

13:10-16; 2Korinthus 5:17

„A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura” (Mk 2:27-28).

Habár Lukács elsősorban a pogányoknak írta evangéliumát, figyelemreméltó, hogy milyen gyakran utal a szombatra. Az összesen ötvennégy igehelyből, amely az evangéliumokban és Az apostolok cselekedeteiben található, tizenhét Lukács evangéliumában, kilenc pedig Az apostolok cselekedeteiben van, további kilenc Máténál, tíz Márknál, kilenc pedig Jánosnál. Pogányból megtért keresztényként Lukács nyilván hitte, hogy a hetedik napi szombat nemcsak a zsidóké, hanem a pogányoké is. Krisztus első eljövetele nem jelentett változást a szombatünneplés terén.

„Földi szolgálata idején Krisztus hangsúlyozta a szombatra vonatkozó kötelezettségeket. Minden tanításából kitűnt, hogy tiszteletben tartja azt az intézményt, amelyet maga hozott létre. Abban az időben a szombatot annyira eltorzították, hogy ünneplése inkább az önző és zsarnok ember jellemét tükrözte, s nem pedig Istenét. Krisztus eltette az útból a hamis tanításokat, amelyekkel téves színben tüntették fel Istent azok, akik azt állították, hogy ismerik Őt” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 116. o.).

Az e heti tanulmányunk úgy mutatja be Jézust, mint aki a szombat Ura. Megfigyeljük, miként ünnepelte a szombatot és hogyan mutatott követendő példát. A hét első napjának nyugalomnapként való megünneplését nem szentesíti sem Krisztus, sem az Újszövetség.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: