JÉZUS ÉS A TÖRVÉNY

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem” (Mt 5:17).

„A Sínai hegyén kinyilatkoztatott törvény a szeretet alapelvének kifejezése, s egyben az egész föld részére az ég törvényeinek kinyilatkoztatása. Egyetlen közvetítő által adta nekünk az Atya és Ő hirdette ki, akinek hatalma összhangot teremthet az emberi szív és a törvény alapelvei között…

Izrael nem ismerte fel a törvény lelki lényegét; látszatengedelmességük csak a külső formák és ceremóniák betartásából állt, anélkül, hogy a szívüket a magasztos szeretetnek odaszentelték volna. Amikor Jézus jellemével és munkálkodásával szemléltette Isten szent, nemes és magasztos erényeit és feltárta a csupán külsőségekben megnyilvánuló engedelmesség értéktelenségét, a zsidó nép vezetői nem értették meg szavait, tehát el sem fogadták. Véleményük szerint Jézus könnyen vette a törvény követelményeit, s amikor megérttette velük azokat az igazságokat, melyek Istentől elrendelt istentiszteleteik lelkét képezték, megvádolták Őt a törvény eltörlésével, mert ők csak a külsőségekre tekintettek.

A farizeusok észrevették az óriási különbséget az ő saját és az Úr tanítási módszere között. Észrevették, hogy az igazság fensége, szépsége és tisztasága az emberek kedélyére gyengéd, de mély benyomást gyakorol. Attól féltek, hogy Jézus elhódítja tőlük az embereket, ha nem tesznek ellene intézkedéseket. Ezért állandóan határozott ellenségeskedéssel leselkedtek utána, alkalmat kerestek, hogy a Főtanácsnál bevádolhassák, elítélhessék és kivégezhessék Őt… Azonban az Üdvözítő félreérthetetlenül feltárta az isteni törvényekkel szemben elfoglalt álláspontját” (Ellen G. White: Krisztus követése. Budapest, 1987, H. N. Adventista Egyház. 46-47. o.).

2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: