Lukács evangéliuma

M. Fowler, John

Tartalom

Lukács evangéliuma
I. Jézus első eljövetele
Jézus első eljövetele
„AZOKAT SZÉP RENDBEN LEÍRJAM” (Lk 1:1-3, ÚRK; ApCsel 1:1-3)
„NEVEZED AZ Ő NEVÉT JÁNOSNAK”
„ÉS NEVEZED AZ Ő NEVÉT JÉZUSNAK”
A BETLEHEMI JÁSZOL
A MEGVÁLTÓ ÉLETÉNEK TANÚI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KRISZTUS BÉKESSÉGE
II. Jézus keresztsége és megkísértése
Jézus keresztsége és megkísértése
„KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚRNAK ÚTJÁT!”
„TE VAGY AZ ÉN SZERETETT FIAM”
„NEM CSAK KENYÉRREL”
„HA ENGEM IMÁDSZ”
KRISZTUS, A GYŐZTES
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: A SZABADSÁGOT HOZTAD
III. Kicsoda Jézus Krisztus?
Kicsoda Jézus Krisztus?
HOGYAN VISZONYULTAK AZ EMBEREK JÉZUSHOZ?
ISTEN FIA
AZ EMBER FIA
AZ ISTEN KRISZTUSA
A MEGDICSŐÜLÉS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KICSODA AZ ISTEN?
IV. Elhívás a tanítványságra
Elhívás a tanítványságra
EMBERHALÁSZOK
A TIZENKETTŐ KIVÁLASZTÁSA
AZ APOSTOLOK MEGBÍZÁSA
A HETVEN TANÍTVÁNY KIKÜLDÉSE
A TANÍTVÁNYSÁG ÁRA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R. DÁNIEL IRÉN: AZ ÖTEZREK VACSORÁJA
V. Krisztus, a szombat Ura
Krisztus, a szombat Ura
„SZOKÁSA SZERINT”
A SZOMBAT ÜZENETE ÉS JELENTŐSÉGE
SZOMBATNAPI GYÓGYÍTÁSOK KAPERNAUMBAN
A SZOMBAT URA
SZOMBAT: A BETEG VAGY AZ ÖKÖR ÉS A SZAMÁR
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: RENDELT EGY NAPOT
VI. Nők Jézus szolgálatában
Nők Jézus szolgálatában
ASSZONYOK, AKIK ÖRÖMMEL FOGADTÁK JÉZUST
NŐK ÉS JÉZUS GYÓGYÍTÓ SZOLGÁLATA
HÁLÁS ÉS HÍVŐ ASSZONYOK
JÉZUS NÉHÁNY NŐI KÖVETŐJE
KITARTÓ AZ IMÁBAN, NAGYLELKŰ AZ ADAKOZÁSBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: KÖVETSÉG
VII. Jézus, a Szentlélek és az imádság
Jézus, a Szentlélek és az imádság
JÉZUS ÉS A SZENTLÉLEK
JÉZUS IMAÉLETE
AZ ÚR IMÁDSÁGA – 1. RÉSZ
AZ ÚR IMÁDSÁGA – 2. RÉSZ
TOVÁBBI TANULSÁGOK AZ IMÁVAL KAPCSOLATBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: ÓH, ISTEN LELKE, VEZESS
VIII. Jézus küldetése
Jézus küldetése
AZ ELVESZETT JUH ÉS AZ ELVESZETT ÉRME
AZ ELVESZETT FIÚ PÉLDÁZATA – 1. RÉSZ
AZ ELVESZETT FIÚ PÉLDÁZATA – 2. RÉSZ
ELVESZÍTETT LEHETŐSÉGEK
VAK VOLTAM, LÁTOK MÁR!
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: OTT EGYMÁSRA TALÁLUNK
IX. Jézus, a tanítómester
Jézus, a tanítómester
JÉZUS TEKINTÉLYE
KRISZTUS LEGFŐBB PRÉDIKÁCIÓJA
ÚJ CSALÁD
A SZERETET MEGHATÁROZÁSA: AZ IRGALMAS SZAMARITÁNUS – 1. RÉSZ
A SZERETET MEGHATÁROZÁSA: AZ IRGALMAS SZAMARITÁNUS – 2. RÉSZ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BÓDÁS JÁNOS: ÚRVACSORA
X. Jézus követése a mindennapokban
Jézus követése a mindennapokban
ÓVAKODJUNK A FARIZEUSI LELKÜLETTŐL!
„FÉLJÉTEK AZ ISTENT”
LÉGY KÉSZEN ÉS VIGYÁZZ!
LEGYÜNK GYÜMÖLCSTERMŐ BIZONYSÁGTEVŐK!
A SZOLGÁLÓ VEZETŐ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: MOST MÁS MADÁR DALOL
XI. Isten országa
Isten országa
ISTEN ORSZÁGÁNAK JELLEGZETESSÉGEI – 1. RÉSZ
ISTEN ORSZÁGÁNAK JELLEGZETESSÉGEI – 2. RÉSZ
ISTEN ORSZÁGA – MÁR, DE MÉG NEM
ISTEN ORSZÁGA ÉS KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE
„TANÚIM”
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: „LEFELÉ NÖVÜNK!”
XII. Jézus Jeruzsálemben
Jézus Jeruzsálemben
A DICSŐSÉGES BEVONULÁS
JERUZSÁLEM: A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA
A HŰTLENEK
ISTENÉ VAGY A CSÁSZÁRÉ?
AZ UTOLSÓ VACSORA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: GOLGOTA
XIII. Megváltónk megfeszítése és feltámadása
Megváltónk megfeszítése és feltámadása
GECSEMÁNÉ: FÉLELMETES KÜZDELEM
JÚDÁS
MELLETTE VAGY ELLENE
FELTÁMADOTT!
„BE KELL TELJESEDNIE MINDANNAK, AMI MEGÍRATOTT”
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
JÉZUS ÉS A TÖRVÉNY
2015. 2. negyedév

Lukács evangéliuma

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: