A bölcs szavai

Míg a Biblia számos könyve mélységes lelki és teológiai igazságokkal teli, a Példabeszédek könyve a hétköznapi élet számára kínál praktikus, gyakorlati tanácsokat.

A könyv mondásai rövidek, kiegyensúlyozottak, költőiek, ízesek és gyakran még humorosak is. Egyetemes értékűek, könnyen megtanulhatók, kifejezik a lényeget, néha a hangzatos beszédeknél vagy szigorú érveléseknél is erőteljesebben.

Például: „Eredj a hangyához, te rest, figyeld meg útjait, és légy bölcs” (Péld 6:6, ÚRK). Vagy: „Jobb a puszta földön lakni, mint zsémbes és haragos asszonnyal” (Péld 21:19, ÚRK). Vagy: „Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet; Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked” (Péld 25:21-22). Ugyan ki felejtene el ilyen képeket?

A Példabeszédek könyve nemzedékek felhalmozott bölcsességéről tanúskodik. Találunk benne utalást a szerzőiként megjelölt személyekre, Salamon királyra (Péld 1:1–9:18; 10:1–22:16; 25-29. fejezetek), vagy az ókori Közel-Kelet meg nem nevezett bölcseire (Péld 22:17­–24:22; 24:23-34), vagy a nem izraelita származású Agurra (Péld 30:1-33). A könyv még Ezékiás király szerkesztői tevékenységéről is megemlékezik (Péld 25:1). Bizonyos esetekben az irat tükrözi ókori közel-keleti szövegek üzenetét is, főként az ősi Egyiptomból származókét.

Ám ez a gyűjtemény valójában Isten Igéje, ugyanis írói isteni ihletésre hozták össze anyagát. Noha a szövegek csak ritkán utalnak nyíltan Istenre, jelenléte mindig érezhető: bárhol legyünk, akár a piacon, akár miközben beszélgetünk, eszünk, iszunk, dolgozunk, adunk, veszünk, kapcsolatot tartunk az emberekkel, szeretünk – az Úr mindig ott van. A Példabeszédek könyvében megmutatkozó Isten nem csupán egy istenfélő ember Istene, legyen az akár pap, akár a padsorban ülő hívő. Az istentisztelet itt „munkaruhában” mutatkozik meg.

Ez az irat tanítást ad arról is, hogy mit jelent az „Úrnak félelme” (Péld 1:7; 31:30), de nemcsak a gyülekezetben, hanem miközben a hétköznapi életünket éljük, hiszen az életmódunk hangosabban „beszél”, mint a prédikációnk, az imádságunk vagy akár az áldozatunk (Péld 15:8; 28:9).

A Példabeszédek könyve szerint akkor mutatkozik meg a „bölcsesség”, ha „minden te útaidban” (Péld 3:6) elismered az Urat. Vagyis az a bölcsesség, ha az ember hittel és engedelmesen él. Azt fejezi ki, hogy mit jelent emberként állni a Teremtő Isten előtt.

Ebből a bibliai könyvből konkrétan, gyakorlati módon megtanulhatjuk, hogyan legyünk bölcsek. Olyan kérdésekre találunk választ benne, hogy Mit és hogyan tanítsak meg a gyerekeimnek? Hogyan lehetek boldog és sikeres? Miért vannak anyagi gondjaim? Mit tehetek azért, hogy előléptessenek a munkahelyemen? Hogyan tudok ellenállni a kísértéseknek a szexualitás terén? Miként győzzek a harag vagy a nyelvem felett?

És végezetül, a bölcsesség nem szükségszerűen értelmi képességet jelent. Ellenkezőleg! Éppen azt veszélyezteti leginkább, hogy eljátssza a balgát, aki annyira biztos a saját eszességében, hiszen valójában még a legokosabb ember tudása is oly kevés! Talán elég bölcsnek hiszi magát és azt gondolja, hogy nincs szüksége további ismeretek gyűjtésére. A bölcsességnek viszont előfeltétele az alázat, hogy tudatosuljon bennünk, mire van szükségünk, majd kérjünk bölcsességet.

A Példabeszédek könyve mély és gazdag; számos gondolatot taglal. A hely szűke miatt meg kellett válogatnunk, hogy mely témákat érinthetjük. Mindenről nem tudunk szót ejteni, de mindaz, amit ez az anyag megemlít, valóban méltó az imádságos tanulmányozásra!

Jasques B. Doukhan az Andrews Egyetem Hetednapi Adventista Teológiai Szemináriumán a héber nyelv és az ószövetségi exegézis professzora, valamint a Zsidó-Keresztény Tudományok Intézetének igazgatója. Algériában született, francia állampolgár. Dr. Doukhan héberből a Strassbourgi Egyetemen doktorált és teológiai doktori fokozatát az Andrews Egyetemen szerezte.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése.

Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF).

Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Továbbra is szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Tanítói mellékletet, ami külön kiadványként beszerezhető.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány alatt, illetve kérhető még e-mailben, videoüzenetként.

Újdonság! Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában is!

Amint már megszoktuk, a hanganyag letölthető az internetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és mindazoknak, akik részt vesznek az előkészítésben!

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: