TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Jelenések 14. fejezetének három angyala jelképezi azt a népet, amely elfogadja Isten üzeneteinek világosságát és az Úr eszközeként előre halad, hogy az egész föld színén hirdesse a figyelmeztetést. Krisztus kijelenti követőinek: ’Ti vagytok a világ világossága’ (Mt 5:14). A golgotai kereszt ezt kiáltja mindenkinek, aki elfogadja Jézust: ’Ekkora ára van egyetlen léleknek!’ ’Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek’ (Mk 16:15). Semmi nem akadályozhatja ezt a munkát! Ez a legfontosabb feladat ebben az időben, messze kell hatnia, egészen az örökkévalóságig! Minden követőjét munkára készteti Jézus szeretete, amit tanúsított az emberek megváltásáért hozott áldozatával” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 455-456. o.).

„A legfontosabb téma a harmadik angyal üzenete, amely felöleli az első és a második angyal üzeneteit is. Mindannyiunknak értenünk kell e három üzenetben foglalt igazságokat, s mindennapi életünkben be kell mutatnunk, mert lényeges az üdvösséghez. Komolyan, imában fohászkodva kell tanulnunk, hogy ezeket a nagy, magasztos igazságokat megérthessük; felfogóképességünket és értelmünket bizony meg kell feszítenünk” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely. Felfedezések Alapítvány. 131-132. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Jel 12:17 úgy mutatja be a „maradékot”, mint akik megtartják Isten parancsolatait és náluk van Jézus bizonyságtétele. Sok más szombatünneplő keresztény egyház működik világszerte, akkor mégis mi a Hetednapi Adventista Egyház létének konkrét célja? Mit hirdetünk és tanítunk, amit más egyházak nem, még azok sem, amelyek megtartják a hetedik napot, a szombatot?

2. Olvassuk el Róm 4:3, Gal 3:6 és Jak 2:23 verseit a szövegkörnyezetükkel együtt! Hogyan világítják meg a hit általi megváltás témáját?

3. Figyeljük meg, hogy az örökkévaló evangéliummal kezdődő első angyali üzenetben (Jel 14:6-7) ez is hangzik: „eljött az ő ítéletének órája”! Tehát a hármas angyali üzenetben egyszerre jelenik meg az evangélium, a törvény és az ítélet. Hogyan értjük a törvény és a kegyelem szerepét az ítéletben? Miért tartoznak össze mind?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: