TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „A sátoros ünnepen” és „Cselvetések között” c. fejezetei, 376-390. o.

„A zsidóknak évente háromszor Jeruzsálemben kellett összegyűlniük, vallási célzattal. Izrael felhőoszlopba öltözött láthatatlan Vezetője adott utasításokat az ilyen gyűlésekre vonatkozóan. Fogságuk alatt a zsidók nem tarthatták meg ezeket, de amikor a nép visszatért otthonába, újra elkezdődött az emlékünnepek megtartása. Isten terve az volt, hogy ezek az évfordulók idézzék Őt a nép emlékezetébe” (i. m. 376. o.).

„Jézus szülei számára természetes volt, hogy saját gyermekükként tekintsenek rá. Nap mint nap velük volt, élete sok tekintetben hasonlított más gyermekekéhez, és nehéz volt megérteniük, hogy Ő Isten Fia. Az a veszély fenyegette őket, hogy nem értékelik eléggé az áldást, amelyet a világ Üdvözítője jelenlétében kapnak. A bánat, amit a tőle való elszakadás okozott, a szelíd feddés, amely szavaiban rejlett, arra szolgált, hogy mélyebben átérezzék megbízatásuk szentségét” (i. m. 59. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Időzzünk még annál a jelentőségteljes gondolatnál, hogy noha maga Jézus adta a törvényeket, emberként mégis alávetette magát azoknak! Mit árul ez el Isten jelleméről?

2. Próbáljuk meg József és Mária helyébe képzelni magunkat! Csodálkozhatunk azon, hogy nem értettek mindent Jézussal kapcsolatban? Nem maradtak bennünk is kérdések vele kapcsolatban? Hogyan tanulhatunk meg bízni benne és engedelmeskedni neki, még ha sok mindent nem is értünk egészen?

3. Mit felelnénk, ha egy keresztény erősködne, hogy továbbra is tartsuk meg az ószövetségi ünnepköröket? (Megkérdezhetnénk például: Hogyan is tarthatnánk meg azokat az ünnepeket? Hiszen a templomnak központi szerepe volt bennük, de a templom már régen elpusztult, sőt az áldozati szertartások bemutatásának is vége szakadt.)


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: