AZ IMA EREJE

„És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban” (Jn 14:13).

„Mennyei Atyánk nem veti meg az alázatos szívből, töredelmes lélekből fakadó imádságot. Az az igazi imádság, ha kitárjuk szívünket előtte, elismerjük, hogy teljesen tőle függünk, elmondjuk, mire van szükségünk, majd kifejezzük hálás szeretetünk tiszteletét.

Az angyalok feljegyeznek minden buzgó és őszinte imát. Inkább az önző vágyaink kielégítésére ne legyen időnk, de semmiképp se hanyagoljuk az Istennel való kapcsolatot! Ha Isten jóváhagyását bírjuk, a legmélyebb szegénység, a legnagyobb önmegtagadás is jobb, mint a gazdagság, a megtiszteltetés, a kényelem és a baráti kör Isten tetszése nélkül. Időt kell szakítanunk az imádkozásra! Amennyiben engedjük, hogy gondolatainkat világi érdekeink kössék le, akkor az Úr úgy is adhat időt, ha elveszi bálványainkat, az aranyat, a házakat vagy a jól termő földeket.

A fiatalokat nem lehet bűnre csábítani, ha nem hajlandóak olyan ösvényre lépni, amelyre Isten áldását nem kérhetik. Ha Isten áldásaiért imádkoznának, akik az utolsó komoly figyelmeztetést hirdetik a világnak, nem hűvösen, közömbösen, lustán, hanem buzgón és hittel, mint Jákób, akkor sok olyan helyet találnának, ahol elmondhatnák: ’látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem’ (1Móz 32:30)…

Az őszinte, hittel elmondott imában erő van a hívő számára. Akár közösségben, akár a családi oltárnál, akár magunkban imádkozunk, közvetlenül Isten színe elé kerülünk. A fiatalok olyan szilárd elveket nyernek, ha szüntelen imádkoznak, hogy még a leghevesebb kísértések sem szakítják el őket az Istennel való kapcsolattól” (Ellen G. White: My Life Today. 22. o.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: