Krisztus és a törvénye

Burton, Keith

Tartalom

Törvény és szeretet
I. Törvények Krisztus napjaiban
Törvények Krisztus napjaiban
RÓMAI TÖRVÉNYEK
MÓZESI TÖRVÉNYEK: POLGÁRI TÖRVÉNYEK
MÓZES TÖRVÉNYEI: CEREMONIÁLIS TÖRVÉNYEK
A RABBIK TÖRVÉNYEI
AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNY
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
AZ IMA EREJE
II. Krisztus és a mózesi törvény
Krisztus és a mózesi törvény
KÖRÜLMETÉLÉS ÉS NÉVADÁS (Lukács 2:21-24)
ZSIDÓ ÜNNEPEK (János 5:1)
JÉZUS A TEMPLOMBAN
ADÓFIZETÉS (Máté 17:24-27)
A TÖRVÉNY BETARTÁSA (Máté 5:17-20)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BÓDÁS JÁNOS: ÚRVACSORA
III. Krisztus és a vallási tradíció
Krisztus és a vallási tradíció
MÓZES SZÉKE
„EMBEREKNEK PARANCSOLATAI”
A VÉNEK HAGYOMÁNYAI
EMBERI ELŐÍRÁSOK
TÖBB IGAZSÁG (Máté 5:20)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: HÚSVÉTRA
IV. Krisztus és a törvény a Hegyi Beszédben
Krisztus és a törvény a Hegyi Beszédben
„EGY JÓTA VAGY EGYETLEN PONTOCSKA”
GYILKOSSÁG (Máté 5:21-26)
PARÁZNASÁG (Máté 5:27-32)
ÍGÉRETEK, ÍGÉRETEK… (Máté 5:33-37)
TÁLIO ELV (Máté 5:38-48)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: KŐÁROKBAN ŐSSZEL
V. Krisztus és a szombat
Krisztus és a szombat
„ZSIDÓ SZOMBAT”? (2Mózes 20:8-11)
A MEGPIHENÉS ÉS AZ ISTENTISZTELET IDEJE (Lukács 4:16)
AZ ÖRÖM IDEJE (Márk 2:27-28)
A GYÓGYÍTÁS IDEJE (Lukács 13:16)
ÚJ TEREMTÉS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: A TIÉD MINDEN!
VI. Krisztus halála és a törvény
Krisztus halála és a törvény
„MEGHALTATOK A TÖRVÉNYNEK” (Róma 7:1-6)
„A BŰN ÉS A HALÁL TÖRVÉNYE” (Róma 8:1-8)
A TÖRVÉNY EREJE
AZ ERŐTELEN TÖRVÉNY
A TÖRVÉNY ÁTKA (Galata 3:10-14)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: EGY GONDOLAT
VII. Krisztus, a törvény vége
Krisztus, a törvény vége
„AHOL MEGNÖVEKEDIK A BŰN” (Róma 5:12-21)
TÖRVÉNY ÉS KEGYELEM (Róma 6:15-23)
„ÓH ÉN NYOMORULT EMBER!” (Róma 7:21-25)
A TÖRVÉNY CÉLJA (Róma 9:30–10:4)
„KRISZTUSRA VEZÉRLŐ MESTER” (Galata 3:19-24)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZIGETI JENŐ: AZ ÖREGEMBER ZSOLTÁRA
VIII. Isten törvénye és Krisztus törvénye
Isten törvénye és Krisztus törvénye
A TÖRVÉNY ÉS A PRÓFÉTÁK
A SZERETET „TÖRVÉNYEI” (János 15:10)
„MINDENEKNEK MINDENNÉ LETTEM”
KRISZTUS TÖRVÉNYÉNEK BETÖLTÉSE (Galata 6:2)
TÖRVÉNY ÉS ÍTÉLET (János 5:30)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: ÖRÖM, BÁNAT, KÉRÉS
IX. Krisztus, a törvény és az evangélium
Krisztus, a törvény és az evangélium
A BŰN ÉS A TÖRVÉNY
A TÖRVÉNY ÉS IZRÁEL (5Mózes 30:15-18)
A TÖRVÉNY ÉS A NÉPEK (Apostolok cselekedetei 10:34-35)
KEGYELEM ÉS IGAZSÁG (János 1:17)
A TÖRVÉNY ÉS AZ EVANGÉLIUM (Róma 1:16-17)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNYIK SÁNDOR: KEGYELEM
X. Krisztus, a törvény és a szövetségek
Krisztus, a törvény és a szövetségek
SZÖVETSÉGI JELEK (1Mózes 9:12-17)
SZÖVETSÉGI ÍGÉRETEK
A SZÖVETSÉG TÁBLÁJA
A SZÖVETSÉG ÉS AZ EVANGÉLIUM (Zsidók 9:15-22)
A SZÖVETSÉG ELŐNYEI (Efezus 2:6)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZIGETI JENŐ: A TEREMTŐ SZÓ
XI. Az apostolok és a törvény
Az apostolok és a törvény
PÁL ÉS A TÖRVÉNY
PÉTER ÉS A TÖRVÉNY (1Péter 2:9)
JÁNOS ÉS A TÖRVÉNY
JAKAB ÉS A TÖRVÉNY
JÚDÁS ÉS A TÖRVÉNY
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: „TUDSZ-E VALAMI JÓT?”
XII. Krisztus egyháza és a törvény
Krisztus egyháza és a törvény
ÁDÁMTÓL NOÉIG
NOÉTÓL ÁBRAHÁMIG (1Mózes 6:5-9)
ÁBRAHÁMTÓL MÓZESIG
MÓZESTŐL JÉZUSIG
JÉZUSTÓL A MARADÉK NÉPIG
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZIGETI JENŐ: JÉZUS PÁSZTORBOTJA
XIII. Krisztus országa és a törvény
Krisztus országa és a törvény
ISTEN ORSZÁGA
ISTEN ORSZÁGÁNAK POLGÁRAI
HIT ÉS A TÖRVÉNY
ISTEN ÖRÖK ORSZÁGA
A TÖRVÉNY ISTEN ORSZÁGÁBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Lépést tartani Istennel Dietrich Bonhoeffer börtönben lejegyzett gondolatai – részlet
2014. 2. negyedév

Krisztus és a törvénye

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: