SZÓSZÓLÓ ÉS KÖZBENJÁRÓ

Milyen nagyszerű reménységet és ígéretet találunk Róm 8:31-34 verseiben?

E szakasz hátteréül egy bírósági tárgyalóteremben zajló jelenetet képzelhetünk el, amikor éppen az ítélőszék előtt állunk. Elhangzanak a kérdések: Ki van ellenünk? Ki képviseli a vádat? Ki hozza az ítéletet? Egy ilyen jelenettől a hideg futkoshat a hátunkon, hiszen nagyon jól tudjuk, mennyire messze vagyunk attól bűnös emberként, hogy tökéletesek legyünk.

Mégsem kell félnünk. Több fontos pont is alátámasztja az ígéretet, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől: Isten velünk van (31. vers), feláldozta értünk Fiát (32. vers), ingyen ad mindent (32. vers) és megigazít (33. vers). Jézus Krisztus a mi oldalunkon áll, Ő a megoldás, ha félnénk a kárhoztatástól, hiszen meghalt, feltámadt és most közbenjár értünk a mennyei szentélyben, az Atya jobbján (34. vers).

Ha valaki odáig elmegy, hogy önként meghal értünk, akkor biztosak lehetünk szeretetében. A Róm 8:31-39 verseiből áradó bizonyosság valójában bemutatja, hogy milyen is az Isten, akiben hiszünk! Ha megértjük, hogy végtelen szeretete miatt semmi sem hiúsíthatja meg céljait ránk nézve (35-39. vers), a mennyei tárgyalóterem az öröm és ünneplés helye lesz.

Ez az igazság még világosabban tűnik ki 1Jn 2:1-2 verseiből. A paraklétosz görög szó azt jelenti, hogy valaki a pereskedésben véd, szószóló lesz, aki egy másik személy helyett „közbenjáróként” jelenik meg. Jézus a Pártfogónk, az Ügyvédünk, Ő védelmez, másként semmi reményünk nem lenne.

Pártfogónk „igaz”, ezért lehetünk biztosak abban, hogy az Atya meg fogja hallgatni közbenjáró szavát, mert Krisztus nem tehet olyat, amit az igazságos Atya elvetne. Krisztus közbenjár azokért, akik vétkeztek, Ő áll igazként helyükre, aki sohasem követett el bűnt.

Hogyan tapasztalhatnánk még jobban azt, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől? Hogyan késztethet ez arra, hogy Isten tetszése szerint igyekezzünk élni, talán másként, mint ahogy most élünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: