ISTEN VÁLASZA AZ IGAZSÁGTALANSÁGRA

Olvassuk el Náhum próféta könyve 1-3. fejezetét! Konkrétan melyik versekben rejlik tanítás Isten jellemére vonatkozóan? Az itt olvasottakat hogyan alkalmazhatjuk az utolsó idők eseményeire?

Náhum próféciájában találjuk Isten szavát e világ birodalmai ellen, amelyeket Ninive szimbolizál. A próféta a korabeli világra tekintve látta, amint Isten keze az Asszír Birodalom ellen emelkedik. Kijelentette, hogy fővárosa, Ninive hamarosan elesik és többé már nem emelkedik fel. Náhum abszolút bizonyossággal szólt, mint aki ismerte Isten jellemét a prófétaság ajándéka révén (Náh 1:1). Az Úr megmutatta neki azt, ami majd bekövetkezik. Isten nem hagyja büntetlenül a vétkest (2Móz 34:6-7; Náh 1:3).

Az asszírok sok népet kifosztottak, csillapíthatatlan hatalomvágy fűtötte őket, hírhedt volt kegyetlenségük. Isten „borotvájaként” (lásd Ézs 7:20) előszeretettel „megnyirbálták” szomszédaikat. Végre elérkezett a borotva eltörésének ideje. Isten ítéletének végrehajtói sem kapnak felmentést az ítélet alól. Attól kezdve Ninive megszűnt létezni, a prófétai szó viszont tovább él. Arra emlékeztet, hogy talán lassúnak tűnhet az isteni igazságszolgáltatás, ám végül semmi nem tartóztathatja fel.

Amint egy korábbi tanulmányban láttuk, évekkel Náhum szolgálata előtt Ninive lakói meghallották Jónás üzenetét, megtértek, Isten pedig megkímélte városukat. Bűnbánatuk azonban nem maradt tartós, a nép visszatért régi szokásaihoz. Az elnyomó igájuk alatt szenvedő sok ország örömmel üdvözölhette Ninive elestének hírét. Jó hírt visz a hírnök (Ézs 52:7), Asszíria hatalma megtört. Isten népe újból békében tisztelheti az Urat (Náh 1:15).

Ha mégoly nagy is az Úr haragja, kegyelme annál hatalmasabb. Védelmezi azokat, akik jóságának teljességét várják. Náhum azt tanította, hogy Isten gondoskodik a benne bízókról, de „gáttörő árvízként” üldözi ellenségeit a sötétségben (Náh 1:8). Isten állt az események mögött, Ő határozta el, hogy elérkezett a Ninive feletti ítélet ideje.

A próféta bemutatja, hogy Isten hatalmas erővel bír. Az egész teremtett világ remeg előtte, nem tűri meg örökre a bűnt, de mindazokat megmenti, akik bíznak benne. Nem létezik köztes terület. Vagy az egyik oldalon állunk, vagy a másikon. „Aki velem nincsen – mondta Jézus –, ellenem van” (Mt 12:30).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2013. 2. negyedév

Nagy tanulságok a kispróféták írásaiból

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: