Nagy tanulságok a kispróféták írásaiból

Stefanović, Zdravko

Tartalom

Természetellenes állapot
I. Lelki paráznaság (Hóseás)
Lelki paráznaság (Hóseás)
SZOKATLANUL FURCSA PARANCS
LELKI PARÁZNASÁG
A HELYREÁLLÍTÁS ÍGÉRETE
ISTEN PERE NÉPÉVEL
BŰNBÁNATRA HÍVÁS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az igazság öve „Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel…” (Ef 6:14).
II. Szeretet és ítélet: Isten dilemmája (Hóseás)
Szeretet és ítélet: Isten dilemmája (Hóseás)
KÖNNYEN BECSAPHATÓ, EGYÜGYŰ
BETANÍTOTT ÜSZŐ
JÁRNI TANULÓ GYERMEK
A KÖNYÖRÜLET ERŐSEBB A HARAGNÁL
GYÓGYÍTÁS, SZERETET, GONDOSKODÁS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZILÁGYI JÓZSEF: HÓSEÁS KÖNYVÉBŐL
III. A szent és igazságos Isten (Jóel)
A szent és igazságos Isten (Jóel)
A NEMZET TRAGÉDIÁJA
„FÚJJÁTOK A KÜRTÖT!”
ISTEN LELKÉNEK KITÖLTETÉSE
ISTEN NEVÉNEK HIRDETÉSE
MENEDÉK A BAJBAN (Jóel 3. fejezet)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZILÁGYI JÓZSEF: JÓEL PRÓFÉTA NYOMÁN
IV. Minden nép Ura (Ámósz)
Minden nép Ura (Ámósz)
AZ EMBERISÉG ELLENI BŰNÖK
IGAZSÁG AZ ELNYOMOTTAKNAK
A KIVÁLTSÁGOS HELYZET VESZÉLYEI
ISTEN ELÉ ÁLLNI
A ROMLÁSBA VIVŐ BÜSZKESÉG
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: KŐSZIKLA
V. Keressétek az Urat, és éltek! (Ámósz)
Keressétek az Urat, és éltek! (Ámósz)
GYŰLÖLD A GONOSZSÁGOT, SZERESD A JÓT!
ÁTLAGOS VALLÁSOSSÁG
PRÓFÉTAI HIVATÁS
A LEGROSSZABB FAJTA ÉHSÉG
JÚDA ROMJAINAK HELYREÁLLÍTÁSA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIRÁLY JÁNOSNÉ: ISTENDICSÉRET
VI. Megbocsátó Isten (Jónás)
Megbocsátó Isten (Jónás)
ENGEDETLEN PRÓFÉTA (Jónás 1. fejezet)
VONAKODÓ HÍRNÖK
JÓNÁS ZSOLTÁRA
EREDMÉNYES KÜLDETÉS
NEM HAJLANDÓ MEGBOCSÁTANI, AKINEK MEGBOCSÁTOTTAK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BABITS MIHÁLY: JÓNÁS KÖNYVE (részlet)
VII. Az Úr népe (Mikeás)
Az Úr népe (Mikeás)
A PRÓFÉTA LELKI GYÖTRELME
AKIK GONOSZT GONDOLNAK
ÚJ KIRÁLY BETLEHEMBŐL
MI A JÓ?
A TENGER MÉLYÉRE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZILÁGYI JÓZSEF: MIKEÁS
VIII. Isten jóságában bízva (Habakuk)
Isten jóságában bízva (Habakuk)
ELBIZONYTALANODOTT PRÓFÉTA
HIT ÁLTAL ÉLNI
MEGTELIK A FÖLD (Habakuk 2. fejezet)
ISTEN NAGY TETTEIRE EMLÉKEZVE
ERŐSSÉGÜNK AZ ÚR
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZILÁGYI JÓZSEF: HABAKUK PRÓFÉTA (a Káldeus Birodalomról)
IX. Az Úr napja (Zofóniás)
Az Úr napja (Zofóniás)
A SÖTÉTSÉG NAPJA
A FÖLD ALÁZATOSAI
ROMLOTT VÁROS
ISTEN LEGNAGYOBB ÖRÖME
ISTEN VÁLASZA AZ IGAZSÁGTALANSÁGRA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZILÁGYI JÓZSEF: NÁHUM PRÓFÉTÁT OLVASVA
X. Fontossági sorrend (Haggeus)
Fontossági sorrend (Haggeus)
SOKAT VETNEK, DE KEVESET ARATNAK
ISTEN LEGNAGYOBB ÍGÉRETE
NE FÉLJ!
„AKIT MINDEN NÉPEK ÓHAJTANAK”
AZ ÚR PECSÉTGYŰRŰJE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZILÁGYI JÓZSEF: VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉG
XI. Reménységben (Zakariás)
Reménységben (Zakariás)
VIGASZTALÓ, ÉLTETŐ SZAVAK
JÖN AZ ÚR
ISTEN KÉSZ A MEGBOCSÁTÁSRA
NEM EMBERI ERŐVEL
A BÖJTÖLÉS UTÁN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Adni öröm
XII. A menny legdrágább ajándéka (Zakariás)
A menny legdrágább ajándéka (Zakariás)
„EGY ZSIDÓ FÉRFI RUHÁJÁNAK SZÉLE”
A BÉKESSÉG KIRÁLYA
AKIT ÁTSZEGEZTEK
A JÓ PÁSZTOR
AZ EGÉSZ VILÁG KIRÁLYA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNYIK SÁNDOR: VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT
XIII. Nehogy elfeledjük! (Malakiás)
Nehogy elfeledjük! (Malakiás)
NAGY AZ ÚR
TISZTELET, SZERETET
TIZEDET A TÁRHÁZBA
EMLÉKKÖNYV
AZ IGAZSÁG NAPJA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
AZ ÚJJÁTEREMTETT FÖLDÖN
2013. 2. negyedév

Nagy tanulságok a kispróféták írásaiból

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: