Pillanatképek Istenről

Ugyan kit ne ejtene ámulatba a világűr szépsége a Hubble-űrteleszkóp fényképei láttán? Egy íróból a Sombrero-galaxis ismert képe váltotta ki a következő gondolatokat: „Hogyan is kezdhetnénk felmérni, mennyi tudás, erő, értelem, igazság és cél kellett a Sombrero-galaxishoz (ami csupán egy a galaxisok milliárdjai között)? Oly kicsik és elszigeteltek, a teremtett világ porszemei vagyunk. Annyi mindent láthatunk, ami azonban reménytelen távolságra van tőlünk.”

Ám a világegyetemnél sokkal bámulatosabb maga az Alkotó, hiszen csak olyan valaki hozhatta létre a világmindenséget, aki még hatalmasabb.

A hetednapi adventisták számára természetes, hogy Isten, akit tisztelünk és szolgálunk, Ő teremtette az egész világot, a Sombrero-galaxistól kezdve a kvarkokig, amelyek a galaxisban és a világmindenség többi részében is alkotják az anyagot.

E negyedév során tehát ebben az összefüggésben tanulunk az Úrról, akit imádunk, akit szolgálunk; így mélyedünk el a „teológiában”, ami az „Istenről szóló tudomány” szakkifejezése. Végtére is, vajon ne lenne fontos megismerni a Mindenható Istent, akiben bízunk, akire vonatkozóan olvassuk, hogy „Szeresd az Urat… teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből” (Lk 10:27)?

A Biblia átfogó, széles képet fest Istenről. Igen, újra meg újra kiemeli szeretetét, de az Úr arra vágyik, hogy még sok egyebet is megtudjunk róla. Például a Szentírás több száz néven említi, amelyek mindegyike által mélyebben, jobban megismerhetjük az ég és a föld hatalmas Istenét, aki távolról sem hasonlítható a mesebeli Mikuláshoz; nemcsak annyit tesz, hogy megadja, amit kérünk.

Ebben a negyedévben Istenre figyelünk, különböző oldalról nézünk rá a kinyilatkoztatás által, majd mérlegeljük, hogy a gyakorlatban mit jelent számunkra, amit így megtudhattunk. Néhány „alapvető” kérdéssel kezdünk, mint a Szentháromság – ez lenyűgöző tanítás, miszerint Isten egy, de három személyben. Ezek után rátérünk arra, hogy Isten a Teremtő, hiszen ez a tantétel képezi minden hitpontunk alapját. Majd foglalkozunk a megváltás munkájával, mert a bűnbe süllyedt világban az még nem elég, hogy Isten megteremtett, szükségünk van a megváltásra is. Látni fogjuk, hogy az Úr a kegyelem Istene, de egyben az ítélet Istene is. Megemlékezünk még szentségéről, törvényéről, a szombatról, amelyek mind jelleméből fakadnak és segítenek jobban megismerni, hogy milyen is valójában Ő.

Még azokat a tulajdonságait is érintjük, amelyekre általában nem gondolunk: hogy Ő a szépség Istene, a történelem Istene, a szerelem Istene. Az egyéb témák mellett, mint például az imádság és az ökológia (mivel meg akarjuk vizsgálni néhány gyakorlati vonatkozását is annak, hogy mit jelent az Urat szolgálni), foglalkozunk még Isten ígéretével, miszerint újból visszajön. A második advent elvezet a történelem csúcspontjához, amikor vége szakad az emberi bűn iszonytató korszakának.

Isten hatalmas (többek között Ő teremtette a Sombrero-galaxist is!). Hozzá képest parányiak vagyunk. Milyen hálásak lehetünk hát minden fénysugárért, amit utunkra hint! A negyedév során néhány ilyen fénysugárra figyelünk. Az viszont már egyénileg rajtunk áll, hogy mennyire járunk hűségesen az Istentől kapott világosságban.

Jo Ann Davidson az Andrews Egyetem teológia professzora az Egyesült Államokban, a Michigan állambeli Berrien Springsben.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: