TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Engedjük, hogy Isten meggyőző ereje hasson az egyes tagok szívére, és akkor majd tapasztaljuk Isten Lelkének mélységes indítását. Jézus halálának nem a bűnösöknek felajánlott bűnbocsánat lett az egyetlen eredménye. Az Úr nemcsak azért hozta meg ezt a legnagyobb áldozatot, hogy eltörölje a bűnt, hanem azért is, hogy romjaiból helyreállítsa az emberi természetet, a maga szépségében, elfogadható állapotban állítsa Isten elé” (Ellen G. White: Manuscript Releases. [Kéziratok.] 6. köt. 11. o.).

„Milyen komolyan és kitartóan fáradozik a festő, hogy a vásznon megjelenítse az általa választott téma tökéletes mását; milyen szorgalmasan farag és vés a szobrász, míg a kőben kidomborodik a minta. A szülők is hasonlóképpen munkálkodjanak, hogy gyermekeiket a Krisztus Jézusban kapott mintához igazítsák, formálják. Miként a türelmes művész gondolkozik, dolgozik és terveket készít, hogy munkájának eredménye a lehető legtökéletesebb legyen, úgy a szülő is akkor érezheti, hogy helyesen tölti az idejét, ha felkészíti gyermekeit a hasznos életre, az örökkévaló országra. A művész munkájának fontossága eltörpül a szülőéhez képest. Az egyik élettelen anyaggal dolgozik, amiből szép formákat hoz ki, a másik viszont embereket formál, akiknek életéből jót és rosszat is ki lehet hozni, áldást vagy átkot az emberiség számára; gyermekeik élete vagy a sötétben vész el, vagy örökké tart majd az eljövendő, bűntelen világban” (Ellen G. White: Child Guidance. [Gyermeknevelés.] 476–477. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

Adódott alkalmunk arra, hogy művészi képességeinket fejlesszük? Említsünk példákat! Hogyan mutatkozik meg bennünk is az Úr alkotóereje, amikor valami szépet készítünk?

Nézzünk körül a természet világában! Már régen szennyezi a bűn, mégis mi minden utal benne az Úr teremtő hatalmára, művészi képességére, valamint arra, hogy örömét leli a szépségben? Mi az, amit a természetben lenyűgözően szépnek tartunk? Miért?

Amint a bevezetőben is említettük, a keresztények különféleképpen viszonyultak a művészetekhez. Mi lehet ennek a magyarázata? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk a művészetek terén?

ÖSSZEFOGLALÁS: Általában nem foglalkozunk eléggé Isten művészetével. A teremtett világot csodálattal figyeljük, ám az Úr művészi képességeinek kifejeződése még sokkal szélesebb kört érint. Istennek az volt a terve, hogy különösen a keresztények éljenek úgy a sötét és haldokló bolygón, mint a „szépség” forrásai.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: