A FAZEKAS

„Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan” (Ézs 64:7).

Hol olvasunk a Bibliában először arról, hogy Isten megmunkálta az „agyagot” (1Móz 1:26-27, 31; 2:7)?

A Szentírás elején Isten megteremti az első embert „a földnek porából”. Az ember szó héber megfelelője (adam) összefüggésbe hozható az adamah (föld) héber szóval. Ez a nyelvészeti összefüggés is utal Isten művészi képességére, hiszen valóban a föld porából formálta az embert. Nehéz elképzelni, hogyan volt képes az embert – a vért, csontokat, bőrt, idegeket és minden csodálatos testrészt a föld porából létrehozni. Létünk az emberi elme számára felfoghatatlan csoda.

Bizonyos szempontból nézve a „fazekas” hasonlata igen találó, hiszen Isten a földből formálta meg az embert, más oldalról közelítve viszont (amint az Úr tevékenységét és hatalmát érzékeltető egyéb hasonlatok esetében is) ez még távolról sem mutatja be egészen művészi, alkotó képességét. Hiszen ugyan melyik fazekas vagy szobrász képes arra, hogy az agyagból élő, lélegző lényt formáljon?

A következő részek hogyan villantják fel a fazekas hasonlatát (Zsolt 51:12; Ézs 64:4-7; Jer 18:3-10)?

E versek azt a gondolatot is megpendítik, hogy milyen tehetetlen az ember Isten hatalmával szemben. Olyanok vagyunk, mint a fazekas kezében az agyag. A fazekas dönt, nem az agyag. Isten azonban a saját képére akar újraformálni. Ha ilyen nagy gondot fordít a teremtett világra, mennyivel fontosabb számára az a szépség, amit bennünk alakíthat ki! Ezért lényeges, hogy elfogadjuk akaratát és ne a sajátunkéhoz ragaszkodjunk körömszakadtáig (más szóval: meghaljunk az énnek). Működjünk együtt az Úrral, aki új teremtést akar létrehozni bennünk, visszaállítva eredeti lelki és erkölcsi szépségünket, amennyire csak lehetséges! Igen, a külső is lehet szép, de a belső szépség számít igazán.

Fjodor Dosztojevszkij, orosz író egyik képzeletbeli alakjának – az író szavaival élve – „gyönyörű lelke” volt. Vajon ez mit jelenthet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: