A szombat Ura

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:1-3; 2Mózes 20:8-11;

5Mózes 5:12-15; Máté 12:1-13; János 9; 19:30

„A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annakokáért az embernek Fia a szombatnak is ura” (Mk 2:27-28).

KULCSGONDOLAT: A hetedik nap, a szombat mindenképpen Jézusra, Teremtőnkre és Megváltónkra mutat.

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek” (Jn 1:1-13, új prot. ford.).

E versek természetesen Jézusra mutatnak. Ő volt az, aki megteremtett mindent, és Ő az, aki üdvösséget ad azoknak, „akik hisznek az ő nevében”. Tehát Jézus a Teremtő és Jézus a Megváltó. Amint pedig a Biblia rámutat: tettének mindkét lényeges eleme benne foglaltatik a szombat parancsában.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2012. 1. negyedév

Pillanatképek Istenről

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: