Isten a Megváltó

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Máté 27:46; Márk 10:32-45;

Róma 1:18; 16:20; 1Péter 1:19

„Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5:12).

KULCSGONDOLAT: A háromszemélyű egy Isten nemcsak a Teremtőnk, de a Megváltónk is egyben.

Szorosan összefügg Isten teremtői mivoltával megváltói szerepe. A bűn szörnyű, halálos, annyira ellenséges a teremtett világgal, hogy csak maga a Teremtő oldhatja meg problémáját – amit Jézus Krisztus személyében meg is tett.

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által” (Ef 2:13). Nem cselekedetek vagy bármi egyéb által, amit valaha is megtehetnénk, hanem a kereszten megnyilvánuló kegyelem által nyerhet megváltást a bűnös ember az Úrtól, aki „közel” vitt önmagához. Krisztus hordozta el Isten haragját, hogy (ideális esetben) egyikünknek se kelljen elszenvedni azt. Lényegében ez a megváltási terv.

Pál azt is elmondja a korinthusi hívőknek, hogy „a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje” (1Kor 1:18). Az emberi értelem számára képtelenségnek tűnik a kereszt üzenete, miszerint a végtelen, szent, Teremtő Isten áldozattá válik az elferdült emberekért, még a legádázabb ellenségeiért is, és magára veszi bűneik büntetését, hogy nekik ne kelljen elszenvedni azt! Nehezen érthető, nem igaz? Az engesztelés kérdése olyan mélyreható, olyan nehéz, hogy csak kevéssé foghatjuk fel. Ez határt szab gondolatainknak, csak imádattal borulhatunk le Isten előtt.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2012. 1. negyedév

Pillanatképek Istenről

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: