EGYEK ÉS EGYENLŐK

Noha a Biblia félreérthetetlen Isten egységével (echad) kapcsolatban, szól arról is, hogy az Istenségnek több személye van. A teológusok és a Biblia tanulmányozói évezredek óta számos nyomós igei bizonyítékot találtak az Ószövetségben Isten többszemélyűségével kapcsolatban. Ezt az igazságot – mint egyéb kérdéseket is – teljesebben nyilatkoztatja ki az Újszövetség.

Hogyan utal 1Móz 1:26-27 szakasza Isten többes számára?

Istenre vonatkozóan az egyes és többes szám társítása előfordul még 1Móz 11:7-8 verseiben is, ahol Bábel tornyának építéséről olvashatunk. A 8. vers megemlíti az Urat, de a 7. versben a megszólaló Isten többes számban, egy csoport nevében beszél.

Miként jelenik meg Ézs 6:8 versében is a többes szám az Úrra vonatkozóan?

Az Újszövetségben Péter hogyan magasztalja Jézust a Szentháromság tagjai között (lásd ApCsel 2:32-33)? Péter, a hűséges monoteista (egyistenhívő) zsidó azt prédikálja, hogy Jézus tökéletesen Isten, aki most a mennyben van. A szétszóratott zsidó menekülteknek szóló levelében szintén bizonyítékkal szolgál arra nézve, hogy az Istenségnek három személye van (lásd 1Pt 1:1-3).

Hogyan kapcsolja bele az üdvösség folyamatába az isteni hármasságot Pál (2Kor 1:20-22; lásd még 13:13)?

Véges, ráadásul bűnös emberi elménkkel nem fogható fel egykönnyen e tanítás, ami nem is meglepő, hiszen Istennek, a világegyetem Teremtőjének a természetéről van itt szó. Milyen balgaság volna azt képzelni, hogy egészen megérthetjük az Urat, noha emberként szinte semmit nem értünk „teljesen”. Gondoljunk csak a „legegyszerűbb” dologra, ami az eszünkbe jut! Mennyi minden marad felfoghatatlan még azzal kapcsolatban is? Mennyivel inkább igaz ez egy olyan hatalmas kérdésre, mint Isten természete!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: