A háromszemélyű egy Isten

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-27; 5Mózes 6:4; Máté 28:19;

János 14–16; Filippi 2:6

„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre” (Júd 20-21).

KULCSGONDOLAT: A Szentírás számos helyen utal és céloz a Szentháromság isteni természetére, valamint egységére.

A Szentháromság kifejezés ugyan nem fordul elő a Bibliában, maga a tanítás viszont félreérthetetlenül megtalálható benne. Alapvetően fontos a Szentháromságról szóló tanítás, miszerint három „személy” alkotja az egy Istent. Azt a kérdést érinti, hogy kicsoda és milyen Isten, hogyan munkálkodik, hogyan viszonyul a világhoz. Krisztus istensége pedig a megváltási terv szempontjából döntő fontossággal bír. A Szentírásban a Szentháromság három különálló, ugyanakkor egymáshoz kapcsolódó típusú bizonyítékait találjuk: 1) Isten egységének bizonyítékát; 2) annak bizonyítékát, hogy három isteni személy létezik; 3) a háromszemélyű Isten egységére tett burkolt igei utalásokat. A Bibliában Isten, Krisztus és a Szentlélek megkülönböztetését úgy kell értenünk, hogy Isten így van önmagában, bármilyen nehéz is ezt bűnös emberi értelmünkkel felfogni. „Az örökkévaló mennyei méltóságok – Isten, Krisztus és a Szentlélek”, ahogy Ellen G. White nevezi őket (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely. 401. o.), egymással egyenlők, mégsem egyformák vagy felcserélhetők. Az adventista úttörők között némelyeknek ugyan nehézséget okozott ez a tantétel, ma azonban egyházunk szilárd, rendíthetetlen állást foglalt e tanról, amit 2. hitelvünkben így olvashatunk: „Egy az Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a három örökkévaló személy egysége.”


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: