Evangélium a Galáciai levélben

P. Cosaert, Carl

Tartalom

Evangélium a Galáciai levélben
I. Pál, a pogányok apostola
Pál, a pogányok apostola
A KERESZTÉNYEK ÜLDÖZŐJE
SAUL MEGTÉRÉSE
SAUL DAMASZKUSZBAN
AZ EVANGÉLIUM ELJUT A POGÁNYOKHOZ
NÉZETELTÉRÉS A GYÜLEKEZETEN BELÜL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
AZ IMÁDSÁG SOSEM HELYTELEN
II. Pál tekintélye és evangéliuma
Pál tekintélye és evangéliuma
PÁL, A LEVÉLÍRÓ
PÁL ELHÍVÁSA
PÁL EVANGÉLIUMA
NINCS MÁS EVANGÉLIUM
PÁL EVANGÉLIUMÁNAK EREDETE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: TE ADJ FELELETET!
III. Az evangélium egysége
Az evangélium egysége
AZ EGYSÉG FONTOSSÁGA
A KÖRÜLMETÉLÉS ÉS A HAMIS ATYAFIAK
EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN
VITA ANTIÓKHIÁBAN (Galata 2:11-13)
AMIT PÁL FONTOSNAK TARTOTT (Galata 2:14)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
VÁGYÓDJ ARRA, HOGY HASZNOSAT CSELEKEDJ!
IV. A hit általi megigazulás
A hit általi megigazulás
A „MEGIGAZULÁS” KÉRDÉSE (Galata 2:15-16)
A TÖRVÉNY CSELEKEDETEI
MEGIGAZULÁSUNK ALAPJA
HITBŐL FAKADÓ ENGEDELMESSÉG
VAJON A HIT BŰNRE ÖSZTÖNÖZNE?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: NEM ÉRTHETEM
V. Hit az ószövetségi időkben
Hit az ószövetségi időkben
A „BALGATAG” GALÁCIAIAK
ERŐSEN ÁLLNI AZ IGÉBEN
AKIT ISTEN IGAZNAK NYILVÁNÍT
EVANGÉLIUM AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
A TÖRVÉNY ÁTKÁTÓL SZABADON (Galata 3:9-14)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
DEMJÉN ÉVA: 81 ÉVES, ALZHEIMER-KÓROS ÉDESANYÁM HÚSVÉTJA
VI. Az ígéret elsőbbsége
Az ígéret elsőbbsége
TÖRVÉNY ÉS HIT (Galata 3:15-18)
HIT ÉS TÖRVÉNY (Róma 3:31)
A TÖRVÉNY CÉLJA
ISTEN TÖRVÉNYÉNEK ÉRVÉNYESSÉGE
AZ ÍGÉRET KÜLÖNB VOLTA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A SZOMBATISKOLA „FELFEDEZÉSE”
VII. A hithez vezető út
A hithez vezető út
A TÖRVÉNY ÉS AZ ÍGÉRET
„TÖRVÉNY ALATT ŐRIZTETTÜNK”
A TÖRVÉNY MINT „ŐRIZŐNK”
A TÖRVÉNY MINT NEVELŐNK
A TÖRVÉNY ÉS A HÍVŐ (Galata 3:25)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: A LEGNAGYOBB ÉRTÉK
VIII. Szolgákból örökösök
Szolgákból örökösök
HELYZETÜNK KRISZTUSBAN (Galata 3:26-29)
„A VILÁG ELEMEI” ALÁ VETETTEN
„KIBOCSÁTOTTA ISTEN AZ Ő FIÁT” (Galata 4:4)
A FIAK KIVÁLTSÁGAI (Galata 4:5-7)
VISSZA A SZOLGASÁGBA? (Galata 4:8-20)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: SORSOK
IX. Pál pásztori írásai
Pál pásztori írásai
PÁL SZÍVE
A VÁLTOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE
„ÉN IS OLYANNÁ LETTEM, MINT TI”
AKKOR ÉS MOST
AZ IGAZSÁGOT SZÓLNI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: HOL VAGY, ÁDÁM?
X. A két szövetség
A két szövetség
A SZÖVETSÉG ALAPJAI
AZ ÁBRAHÁMI SZÖVETSÉG
ÁBRAHÁM, SÁRA ÉS HÁGÁR
HÁGÁR ÉS A SÍNAI-HEGY (Galata 4:21-31)
ISMÁEL ÉS IZSÁK MA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Bérces Judit: Ha akarod
XI. Szabadság Krisztusban
Szabadság Krisztusban
KRISZTUS SZABADDÁ TETT
A KERESZTÉNY SZABADSÁG TERMÉSZETE
A TÖRVÉNYESKEDÉS VESZÉLYES KÖVETKEZMÉNYEI (Galata 5:2-12)
A SZABADSÁG NEM SZABADOSSÁG
AZ EGÉSZ TÖRVÉNY BETÖLTÉSE (Galata 5:13-15)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
AZ IGAZ HIT TÁRGYA
XII. Lélek által élni
Lélek által élni
LÉLEK SZERINT JÁRNI
A KERESZTÉNY KÜZDELME
A TEST CSELEKEDETEI
A LÉLEK GYÜMÖLCSE (Galata 5:22-24)
A GYŐZELEM ÚTJA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
MEGŐRIZNI A HITET
XIII. Az evangélium és az egyház
Az evangélium és az egyház
ERŐSÍTENI AZT, AKI ELESETT
ÓVAKODNI A KÍSÉRTÉSEKTŐL
TERHEK HORDOZÁSA (Galata 6:2-5)
KRISZTUS TÖRVÉNYE (Galata 6:2-5)
VETÉS ÉS ARATÁS (Galata 6:6-10)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
ELBORÍT A GOND?
XIV. Dicsekedés a keresztben
Dicsekedés a keresztben
PÁL KÉZÍRÁSA
DICSEKEDÉS A TESTBEN
DICSEKEDÉS A KERESZTBEN (Galata 6:14)
ÚJ TEREMTÉS
BEFEJEZŐ MEGJEGYZÉSEK (Galata 6:16-18)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KERESZTÉNYNEK LENNI…
2011. 4. negyedév

Evangélium a Galáciai levélben

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: