AZ IGE HIRDETÉSE

A protestáns istentiszteletben hagyományosan nagy szerepet kap az Ige hirdetése. Szent felelősség hárul azokra, akiknek „legeltetni” kell a nyájat, tanítva, prédikálva, buzdítva és bátorítva. A zenének, a liturgiának, az imádságnak, az úrvacsorának és a lábmosásnak egyaránt megvan a maga helye, de talán egyik sem olyan fontos, mint az istentisztelet keretein belül, a szószékről elhangzó igehirdetés.

Olvassuk el Péter pünkösdi prédikációját (ApCsel 2:14-41)! Hogyan fejezi ki az apostol a Szentírás, a tantételek, a prófécia, Krisztus, az evangélium és az üdvösség kérdéseit? Miért olyan lényeges részei ezek igehirdetésünknek?

Milyen élmény lehetett hallgatni a halászember, Péter erőteljes, lebilincselő beszédét! Szavaiban nyoma sem volt a kertelésnek, kételkedésnek. Látszott rajta, hogy a Lélek munkálkodik benne. Péter nem ingott meg az igehirdetés alatt, hanem idézte a Szentírást (akkor csak az Ószövetség volt még meg), és nagy erővel hirdette a keresztre feszített és feltámadott Messiás, Jézus Krisztus evangéliumát. Bizonyságot tett arról, aki „az Istennek jobbja által” felmagasztaltatott (ApCsel 2:33). Lenyűgöző, hogy alig néhány mondatban elképesztően sok információt tudott közölni: a Szentlélek kitöltetésétől kezdve, a bűnbánaton át, egészen a második adventig.

Milyen eredménye lett prédikációjának (ApCsel 2:41)? Mire következtethetünk ebből saját helyzetünkre és szombati istentiszteleteinkre vonatkozóan?

Minden bizonnyal rendkívül különleges alkalom lehetett ez. Ám mi is ugyanazokat az ígéreteket kaptuk, mint az apostolok. A mi kezünkben is ott a Biblia (most már az Újszövetséggel együtt), ugyanaz az Úr ajánlja, hogy elküldi ugyanazt a Szentlelket. Vajon miért ne lehetnének nálunk is éppen olyan erőteljes istentiszteleti alkalmak, mint amiről Az apostolok cselekedeteiben olvasunk? Vajon mi az akadálya?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: