TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Velünk az Isten” című fejezete.

„Nem azáltal kerül az ember közösségbe Istennel, hogy egy szent hegyet vagy egy szent templomot keres. A vallást nem szabad külső formákra vagy ceremóniákra korlátozni. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől jő. Ha helyesen akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. Ő megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg. Ez az igazi istentisztelet, a Szentlélek munkájának gyümölcse” (i. m. 148. o.).

„…Ő maga, aki egyenlő volt Istennel, tanítványai szolgájaként járt el… Krisztus, aki előtt minden térdnek meg kell hajolni, és egyszer meg is hajol majd minden térd; akinek a szolgálatát a dicsőség angyalai megtiszteltetésnek tekintették, lehajolt, hogy megmossa azoknak a lábait, akik Uruknak mondották őt” (i. m. 554–555. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Krisztus korának vallási vezetői azt állították, hogy ismerik az Írást, ugyanakkor a történelem legnagyobb csodájáról, a Messiás születéséről fogalmuk sem volt, miközben a napkeleti bölcsek a megfelelő időben és helyen keresték. Vajon mi a jelentősége e történetnek ma a keresztényekre és az egyházra nézve? Hogyan kerülhetjük el a Krisztus korabeli emberek hibáit ma, amikor látjuk az utolsó időkre vonatkozó próféciák teljesedését?

2. Beszélgessünk Krisztus istenségéről! Miért olyan fontos ez hitünk és istentiszteletünk szempontjából? Mit veszítenénk, ha nem fogadnánk el maradéktalanul azt, hogy Krisztus öröktől fogva létező Isten?

3. Gondoljunk Máriára és arra, hogy az események lélegzetelállító fordulata láttán mi játszódhatott le gondolataiban! Vajon mennyi mindent nem értett, és bizonyos dolgok milyen nagy nehézséget okozhattak neki (pl. különös várandóssága). A számtalan felelet nélkül maradt kérdés, nyugtalanító gondolat, bizonytalanság dacára is képes volt dicsőíteni, imádni az Urat. Hogyan tanulhatjuk meg mi is ezt tenni: imádni és dicsőíteni az Urat, még ha sok is a bizonytalanság vagy amit nem tudunk? Miért éppen ez a legjobb alkalom tiszta szívből imádni az Urat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: