HAMIS ISTENTISZTELET

A negyedév során többször is utaltunk rá, hogy az utolsó napokban az istentisztelet kérdése jelenti majd a végső próbát (Jel 14:1-12). Az emberiség két táborra szakad: azokra, akik imádják az eget és a földet megalkotó Teremtőt, ill. azokra, akik a fenevadat és annak képét imádják. Noha a prófétai jelenetnek ez a része még nem bontakozott ki, azt azonban egyértelműen elmondhatjuk, hogy a világ máris két táborra osztható: akik hűségesek az Úrhoz és akik nem azok. Nincs középút! Vagy az egyik, vagy a másik oldalra állunk.

Erre való tekintettel ma kifejezetten időszerű Dániel könyvében a három héber ifjú története, amelyben nem csupán a Jahve hűséges követőinek természetfeletti megmentéséről szóló drámai történet az érdekes. Ez az eset a szimbóluma, az előképe lett annak a hitpróbának, ami közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt szakad a világra.

Olvassuk el Dániel könyve 3. fejezetét! Hasonlítsuk össze az állókép előtti leborulást azzal, amit A jelenések könyve 14. fejezete ír a fenevad képének imádásáról! Mit tudhatunk meg e történetből a fenevad bélyegével kapcsolatos kérdésről?

Ebben az esetben a második parancsolatra terelődött a figyelem, ami tiltotta a bálványimádást (2Móz 20:4-6), az utolsó időkben pedig a szombat parancsolata (2Móz 20:8-11) kerül előtérbe. Érdekes megjegyezni, hogy mindkét parancsolatot megváltoztatta és meghamisította a fenevaddal jelképezett hatalom (lásd Dán 7:25). Mindkettő közvetlenül kapcsolódik az istentisztelethez: a második a bálványimádástól óv, míg a negyedik arra mutat rá, hogy miért ne a bálványokhoz forduljon az ember: hiszen a természet Ura teremtette és szabadította meg, nem a természet (lásd még 5Móz 5:12-15).

Mindkét esetben feltűnik egy politikai/vallási hatalom, amely igényt tart a csak az Úrnak járó imádatra és hűségre, és erőszakhoz is kész folyamodni, hogy ezt kikényszerítse.

Gondoljuk végig, hogy mit jelent „imádni” valamit! Csak rossz lehet az, ha valami mást imádunk az Úr helyett? Ha nem, akkor miért nem? Létezhet olyan, amit imádhatunk úgy, hogy azzal nem követünk el bűnt, nem szegjük meg Isten törvényét? Ha igen, mi lenne az? Ha nem, akkor hogyan győződhetünk meg róla, hogy nem imádunk mást, csak az Urat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: