„EMBERNEK FIA! LÁTOD-E…?”

A hitehagyás sosem egyik napról a másikra következik be, mint ahogy egy egész nép sem egyetlen nap, hét, de még nem is egy év alatt tér el Istentől. A folyamat jóval lassabb. Egy kis változtatás itt, némi kompromisszum ott, valamennyivel kevesebb szigorúság, azért, hogy lépést tartsunk a korral vagy időszerűen szóljunk, ill. ne üssünk el annyira a társadalmi és kulturális irányzatoktól. Apródonként, lépésről lépésre történik az ilyesmi, míg végül az egész nép olyan dolgokat tesz, amelyekre egy-két nemzedékkel korábban iszonyattal tekintettek volna. Ilyen volt az ókori Izráel és Júda végzete, erre a sorsra jutott az őskereszténység. Ilyen sorsra számíthat bármelyik egyház – beleértve a miénket is –, ha nem őrködik gondosan és féltve az Úrtól kapott szent igazságok és tevékenységek felett.

Ezékiel könyve 8. fejezetét olvasva gondoljunk arra, hogy az abban leírt dolgok az Úr utasítására felépített szent templomban történtek, ott, ahol ígérete szerint megjelent! Hogyan süllyedhetett a nép lelki vezetőivel együtt ilyen szörnyű hitehagyásba? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a magunk számára?

A papok és a vének titkos bűne az adott kor kultúrájára jellemző utálatos és visszataszító istentiszteleti szokások bevezetése volt. Éppen azok, akiknek Isten népét az igaz istentiszteletben kellett volna vezetni, átvették a kor és környezetük bűnös, romlott szokásait, ezzel az Úr szentélyébe bevitték a környező népek Istentől idegen vallási gyakorlatait. A helyzet iróniája, hogy éppenséggel a babiloni sereg érkezése vetett véget a templom megszentségtelenítésének, méghozzá akkor, amikor lerombolták a templomot.

Miféle logikával és érveléssel próbálták Izráel vénei igazolni a tetteiket (Ez 8:12)? Mi vezethette őket e téves következtetésre?

Bizonyára már olyan messze eltértek az Úrtól, hogy végül elhitték, nem is látja őket, oda sem figyel tetteikre. Azt gondolták Istenről, aki pedig újból és újból bizonyságát adta figyelmének, közelségének, engedelmességet várva népétől, hogy „elhagyta… ezt a földet”.

Vigyáznunk kell, mert a bűn annyira megkeményítheti szívünket és megmérgezheti gondolatainkat, hogy végül képesek lennénk magyarázatot találni még a legszörnyűbb tettekre is!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: