TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. „Ézsaiás elhívása”; „Ezékiás”; „Szabadulás Asszíriától”; „Manasse és Jósiás” és „Jeremiás” című fejezetei.

„Ézsaiás korában az emberiség lelki látása homályos volt, mert nem értették meg Istent… Izráelnek nem volt mentsége arra, hogy szem elől tévesztette Jahve valódi jellemét. Isten sokszor kinyilatkoztatta magát ’…irgalmas és kegyelmes Isten’-ként, akinek ’hosszú’ a türelme, ’nagy’ a szeretete és hűsége (Zsolt 86:15)” (i. m. 194. o.).

„Ézsaiás a templom udvarán látott látomásában tiszta képet kapott Izráel Istenének jelleméről. ’…a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve…’ különös fenségében jelent meg előtte. A próféta mégis megértette, hogy az Úr könyörületes” (i. m. 196. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Beszéljük meg a csoportban a szerdai rész utolsó kérdését! Soroljunk fel néhány „jó” dolgot, amit az ember bálványává tehet! Honnan tudhatjuk, ha valami már bálvánnyá lett?

2. Időzzünk még a csütörtöki részben érintett kérdéseknél! Mi mindent tett a nép, miközben az Úr házába mentek istentiszteletre (lásd Jer 7:4), ami ellentétben állt az Úr kinyilatkoztatott igéjével? Mit tehetünk, nehogy mi is hasonló csapdába essünk? Miért jelent hathatós védelmet a különféle csalások és megtévesztések ellen, ha egyszerűen engedelmeskedünk Isten kinyilatkoztatott akaratának?

3. Gondoljunk gyülekezetünk istentiszteleteire! Hatalmába kerít ilyenkor a különös tisztelet a fenséges Isten színe előtt? Érezzük, hogy bűnös emberként milyen nagy szükségünk van a kegyelemre? Ha ez nem jellemző, mi az, amin változtatni lehetne, hogy a gyülekezet egésze némiképp hasonlót tapasztaljon, mint Ézsaiás (lásd a hétfői részt)? Miért olyan fontos ez?

4. Hány olyan dolgot teszünk, ami „mit sem használ”? Mennyi időt vesztegetünk el olyan dolgokra, amelyek haszontalanok, hiábavalók, gyakorlatilag „mit sem használnak”? Hogyan tanulhatjuk meg mind jobban kihasználni a rendelkezésünkre álló kevés időt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: