ÉZSAIÁS ELHÍVÁSA

Miközben Hóseás, Ámósz és Mikeás a közelgő veszélyre figyelmeztette Izráelt, Júda látszólag virágzását élte több jó király uralma alatt. Uzziás királyt (más néven Azariást) a környező népek elismerték és tisztelték bölcs vezetése és eredményei miatt (lásd 2Krón 26:1-15). Amint azonban sokakkal megesik, éppen a sikere okozta bukását. Az alázat helyét önteltség, az áhítat helyét pedig elbizakodottság foglalta el (lásd 16-21. versek).

Látszatra Júda lelki élete is rendben volt. A templomi szolgálatokon sokan vettek részt, őrizték a vallási buzgalom formalitásait, ám az Izráel népét pusztító számtalan gonoszság romboló hatása rohamosan jelentkezett Júda országában is. Az Úr éppen ekkor hívta el Ézsaiást egy különleges feladatra.

Olvassuk el Ézs 6:1-8 verseit! Vajon miért az 5. versben feljegyzett választ váltotta ki Ézsaiásból a látomás, amit az Úrról látott? Milyen fontos „teológiai” igazság mutatkozik meg itt?

Próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen elementáris erővel hatott Ézsaiásra a mennyei kinyilatkoztatás, amikor megpillanthatta Isten dicsőségét! Saját és népe bűnei hirtelen erősen kidomborodva jelentek meg előtte a Mindenható Isten makulátlan tisztasága és fenséges szentsége láttán. Nem is csoda, hogy a látvány ilyen reakciót váltott ki belőle. Nehéz volna elképzelni, hogy valakire másként hatna e jelenet!

Itt egy alapvető és igen fontos igazság mutatkozik meg előttünk az emberiség állapotával kapcsolatban, különösen Isten szentségével és dicsőségével összehasonlítva. Ézsaiásból ez a jelenet megtérést váltott ki, készséget bűnei elismerésére. Érezte, hogy szüksége van a kegyelemre. Milyenek legyenek az istentiszteleti alkalmaink, ha azt akarjuk, hogy a hívők érezzék: Isten színe előtt vannak, amitől azonnal tudatára ébrednek saját bűnösségüknek, és rádöbbennek, milyen nagy szükségük van a kegyelemre és a megtisztító erőre? Képzeljük el, hogy az ének, a liturgia, az imádság és az igehirdetés minden alkalommal hitre, megtérésre, megtisztulásra késztetne, míg készségesen felkiáltanánk: „Ímhol vagyok én, küldj el engemet!” Ez volna az istentisztelet lényege!

Gondoljunk arra, hogy valóban Jézus színe előtt állunk, mintha testben megjelenne közöttünk! Vajon hogyan viselkednénk? Mit mondanánk vagy tennénk? Hogyan értsük Mt 28:20 versében tett ígéretét? Gyakorlatilag mit jelent nekünk ez az ígéret most?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: