NEHOGY ELFELEDJÜK!

A hosszabb zsoltárok közül a 78., 105. és 106. zsoltárt énekelték annak emlékezetére, ahogyan Isten a múltban vezette Izráelt.

Zsolt 78:1-8 szakasza szerint miért nem akarta az Úr, hogy a nép elfeledkezzen történelméről (lásd még 5Móz 6:6-9; 1Kor 10:11)? Hogyan alkalmazhatjuk ugyanezt az elvet saját viszonyaink és tapasztalataink között, amelyek ugyancsak eltérnek az övékétől?

Isten a történelem által is kinyilatkoztatja önmagát. Azonban minden nemzedéknek a történelemre alapozva meg kell szereznie saját tapasztalatát. Ezért nemcsak a zene, hanem Isten Igéjének az istentisztelet keretein belül való hirdetése is fontos úgy a régi, mint az új nemzedék számára, hogy el ne feledkezzenek a múltban tapasztalt isteni vezetésről. Zsoltár 78 figyelmeztet: a történelemnek nem szükséges feltétlenül megismétlődnie, ugyanakkor szívet melengető módon emlékeztet arra is, hogy Isten milyen kegyelemmel bánt tévútra tért népével. A fogadalom egyben felszólítás: „a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit” (4. vers). Zsolt 105:2 arra szólít, hogy „Énekeljetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.”

A leghosszabb, a 119. zsoltár gyakran visszatérő refrénje így hangzik: „taníts meg a te rendeléseidre!” Ez is arra utal, hogy a Szentírás alapvetően fontos az istenfélő és igaz élet tanítása szempontjából. Pál szintén ezt a gondolatot fejtegeti, amikor fiatal munkatársát, Timóteust tanácsolja: „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim 3:16). Pál buzdítja Timóteust, hogy „Hirdesd az igét” (2Tim 4:2). Az istentisztelet keretein belül az Ige hirdetésének elhanyagolása gyengíti az evangélium erejét, hogy elérje az emberek szívét, megváltoztassa életüket és gazdagabbá tegye a hívők istentiszteletét.

Hányszor fordult elő, hogy az Úr nagyszerű, csodálatos dolgot tett az életünkben, de arról megfeledkezve a következő nehéz helyzetben mégis félelem vett erőt rajtunk, nem volt elég hitünk? Hogyan tanulhatunk meg állandóan emlékezni arra, ahogyan Isten vezette az életünket? Miért olyan fontos erre törekedni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: