TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A teremtés” és a „Hétnapos hét” című fejezetek; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „A szombat” című fejezete.

„Isten terve szerint a szombat megtartása az Őt imádók megjelölése lesz. Elkülönülésük jele a bálványimádástól, és jele az igaz Istennel való kapcsolatuknak is. A szombat megszenteléséhez azonban az embernek magának is szentnek kell lennie, hogy hit által Krisztus igazságosságának részesévé váljék… Csakis így különböztethette meg a szombat Izraelt mint Isten imádóit” (i. m. 213. o.).

„Amikor az Úr megszabadította népét, Izráelt Egyiptomból, és rájuk bízta törvényét, megtanította őket, hogy a szombat megtartásával kell elkülönülniük a bálványimádóktól. Ez volt az, ami elválasztja az Isten uralmát elismerőket azoktól, akik nem hajlandók elfogadni Istent Teremtőjüknek és Királyuknak” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 349. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Időzzünk még annál a gondolatnál, hogyan védhet meg az igazi szombatünneplés a teremtéssel kapcsolatos téveszméktől! Gondoljunk például arra, hogy a végidőben milyen események elé néznek, akik a fenevadat, ill. akik a Teremtőt imádják (lásd Jelenések 14. fejezet)! Az élet eredetére vonatkozó hamis elképzelések – pl. Jézus az evolúciót felhasználva teremtett – hogyan készítik elő az embereket arra, hogy az utolsó idei csalás áldozatául essenek?

2. Térjünk vissza a szombat és az istentisztelet kérdéséhez! Vajon istentiszteletünkkel Istent, a Teremtőt, a Megváltót magasztaljuk, aki megszentel minket? Ha nem, akkor mire kerül a hangsúly? Hogyan tanulhatunk meg valóban az Úrra figyelni istentiszteletünk során?

3. A teremtés meghatározó az összes hitpontunk szempontjából. Miért nem állná meg a helyét az adventi hit egyetlen részlete sem anélkül, hogy Isten a Teremtő? A teremtés egész hitünk alapját képezi, a szombat pedig beleágyazódott az eredeti teremtéstörténetbe. Hogyan világítanak rá e tények is a szombat kiemelkedő fontosságára? Hogyan érthetjük meg jobban azt is, hogy annyira központi kérdés lesz a szombat az utolsó napok végidei drámájában, amikor a hamis erők maguknak igénylik a csak Istent megillető tiszteletet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: