A szombat és az istentisztelet

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:11; 5Mózes 5:15; Ézsaiás 44:15-20; Máté 11:28-30; Róma 6:16-23

„Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk” (Zsolt 95:6-7).

Amint már a bevezetőben megállapítottuk, az első angyal üzenetében és az istentisztelet témájában központi helyet foglal el a teremtés és a megváltás. Az első angyal az örökkévaló evangéliumra mutat, a Jézusban felajánlott megváltás jó hírére, amibe nem csupán a bűnbocsánat tartozik bele, hanem a bűn feletti erő elnyerése is. Az evangélium a Krisztusban való új életet és a megszentelődés ígéretét tárja elénk, ami már önmagában része az üdvösség és a megváltás folyamatának (Jn 17:17; ApCsel 20:32; 1Thessz 5:23).

Amint láttuk, az első angyal üzenetében benne foglaltatik a figyelmeztetés, hogy a Teremtőt imádjuk, aki megalkotott minket és a világot, ahol élünk.

Tehát a teremtés, a megváltás és a megszentelődés kapcsolódik az istentisztelet témaköréhez. Nem meglepő, hogy ez a három téma összefonódik a szombattal, ami A jelenések könyve 14. fejezetében bemutatott események között döntően fontos elem. Itt mindannyian szembe találjuk magunkat a kérdéssel: vajon a Teremtőt, a Megváltót imádjuk, azt, aki megszentel vagy a fenevadat és a fenevad képét? A szakasz nem ad harmadik választási lehetőséget!

A héten a szombat parancsolatával foglalkozunk, és megnézzük, az előbbiekben említett témakörök hogyan tűnnek fel ezzel a nappal kapcsolatban. Tanulmányunk közben gondolkozzunk el azon, hogyan tudnánk e gondolatoknak központi helyet biztosítani istentiszteletünkben!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 3. negyedév

Isten tisztelete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: