HATHATÓS VÉDELEM

A keresztény világban sokan nem tudják tapasztalatból, hogy mi is az igazság palástja, és nem ismerik fel a benne rejlő lehetőségeket sem. Pedig ez elengedhetetlen mindazok számára, akik az Úrral való kapcsolat békéjére és örömére vágynak.

Az emberek általában azért akarnak helyesen cselekedni, hogy biztosítsák maguknak az üdvösséget. Zakariás könyvében azonban azzal szembesülünk, hogy ez nem így működik, nem működhet így. Figyeljünk ismét arra, amit Ellen G. White fűzött ehhez a látomáshoz!

„Noha tisztán kell látnunk, hogy bűnösök vagyunk, ugyanakkor Krisztusra kell hagyatkoznunk, akiben van igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk. Mi képtelenek volnánk megfelelni Sátán ellenünk felhozott vádjaira. Egyedül Krisztus szólalhat fel eredménnyel az érdekünkben. Ő el tudja hallgattatni a vádolót, de érvként nem a mi érdemeinkre, hanem a sajátjáéra hivatkozik” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 472. o.).

Isten népének szívébe kell vésnie az iménti idézet utolsó mondatát! Ezt az igazságot nemcsak elméletileg, de tapasztalatból is ismernünk kell! Meg kell tanulnunk percről percre nem a saját jó cselekedeteinkre hagyatkozni (ha mégoly jók legyenek is), hanem egyedül Krisztus érdemeire! Dávid szavaival élve: „Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett” (Zsolt 32:1).

Zakariás 3. fejezetének tanulságára gondolva olvassuk el Ef 2:8-10; Jn 14:15; Róm 6:1-4 verseit! Hogyan érthetjük meg jobban ezáltal, hogy mi minden tartozik bele az „ünnepi ruhák” viselésének gondolatkörébe, amiről Zakariásnál olvastunk?

Miután Jósuát a szentség ruháival takarták be, az életének is ezt a szentséget kellett tükröznie. Csak úgy győzhetünk a bűn felett, ha élünk azzal az Istentől jövő erővel, amit felajánl az embernek. Nem tűrhetünk meg és nem is mentegethetünk semmiféle bűnt az életünkben, hiszen a győzelem megannyi ígéretét kapja mindenki, aki Krisztusnak adja át magát! Krisztus élete a bizonyíték arra, hogy lehetséges Isten törvényét betartva élni. Amikor bűnt követünk el, a bűnt választjuk. Fontos, hogy mindig alaposan és komolyan mérlegeljük döntéseink következményeit!

Melyek azok a bűnök, amelyekkel különösen nehéz megküzdenünk? Milyen ígéretekre hivatkozhatunk, hogy Krisztus által győzni tudjunk felettük?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 2. negyedév

A kegyelem ruhái - az öltözettel kapcsolatos jelképek a Bibliában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: