TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. „A tékozló hazatalált” c. fejezetből 137–138. és 140–141. o.; Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. „Isten törvényének tanítása” c. fejezetből 412–413. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Golgota” c. fejezetből 661–662. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Egy reformációs munka” c. fejezetből 409–410. o.

„A fehér ruha a jellem tisztasága, Krisztus igazsága, amit Isten a bűnösnek tulajdonít. Ez valóban mennyei eredetű kelméből készült öltözet, amit csak Krisztus vásárolhatott meg egész életén át tartó, készséges engedelmességével” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 4. köt. 88. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Időzzünk még Ézsaiás könyve 1. fejezetének annál a részénél, ami Isten előtt elfogadhatatlannak mondja az istentisztelet egyes formáit! Ma mi minden képezheti részét istentiszteletünknek, amit azonban nem fogad el az Úr? Magukkal az elemekkel van gond, vagy inkább mással, például azzal, ahogy a hétköznapjainkat éljük?

2. Ézs 61:3 verse így hangzik: „Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!” Miről van itt szó? Hogyan válhatnak valóra számunkra is ezek az ígéretek?

3. Delmore Schwartz egy novellájában arról írt, hogy New Yorkban egyszer egy kiadós havazás után gyönyörű szobrok jelentek meg mindenütt. Az emberek ámuldoztak, az egész város szinte lázban égett. A főszereplőre különösen nagy hatást tettek a szobrok, még a munkahelyéről is kilépett, hogy zavartalanul csodálhassa őket. Úgy érezte, semmi másban nem találja meg úgy élete értelmét és célját, mint ebben. Majd a történet szerint eleredt az eső, csak esett és esett, a szobrok pedig reggelre eltűntek; az élet visszatért a normális kerékvágásba. Végül a főszereplő a vonat elé esett vagy ugrott és meghalt. A lényeg, hogy mindenképpen csalódás vár ránk, ha a földi dolgokban bízunk, mert elkopik a föld, „mint a ruha”. Hogyan tapasztalatuk már a mulandó dolgok okozta csalódást? Mit tanultunk ebből?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: