AZ ÜDVÖSSÉG RUHÁI

A Biblia leghíresebb részei közé tartozik Lk 4:16-20 szakasza, amiben az áll, hogy Jézus felállt Názáret zsinagógájában, és olvasni kezdett Ézsaiás könyve 61. fejezetéből, majd pedig a hallgatóság legnagyobb megdöbbenésére kijelentette: „Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra” (Lk 4:21).

Mi a témája Ézsaiás könyve 61. fejezetének? Hogyan mutatkozik meg benne az evangélium? A fejezet mely elemeit említi és fejti ki bővebben az Újszövetség? (Nézzük meg például a 6. verset!)

E versek tartalma olyan gazdag, az Ószövetségből vett képek színes tárházával teli, amelyek felbukkannak az Újszövetségben is. Számunkra most különösen érdekes a 10. vers: „Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.”

„Isten mindenről tökéletesen gondoskodott. Krisztus örök igazsága tulajdoníttatik minden hívőnek. A mennyei szövőszéken készült drága, folt nélküli palástot megadja a bűnbánó, hívő bűnös embernek, aki ezért elmondhatja: ’Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül’” (Ellen G. White: Selected Messages. 1. köt. 394. o.).

A héber ige, amit Károli így fordít: „pap módon ékíti fel magát” abból a szóból származik, ami a papi feladat végzését jelöli. Ez egy prófécia az új szövetségről, aminek értelmében papként szolgál Isten népének minden tagja, akik felöltötték az üdvösség ruháját. Az ószövetségi papoktól és Jézustól eltérően nem a közbenjárás a feladatuk, inkább Isten kegyelméről, irgalmáról és üdvözítő tetteiről kell bizonyságot tenniük.

Ismét tekintsük át Ézsaiás könyve 61. fejezetét! Milyen ígéreteket találunk e szakaszban? Mit tehetünk, hogy az itt található ígéretek valóra váljanak az életünkben? Mely szokásainkon kell változtatnunk ennek érdekében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: