ÉKES RUHÁK

Az Ószövetséget olvasva könnyű leragadni a baljós, ítélettel fenyegető részeknél. A Biblia bírálói mindig szívesen mutatnak rá ilyen részekre, mondván: „Ugyan ki akarna ilyen Istent szolgálni?”

Aki így olvas, csupán egyoldalúan válogat, hiszen a figyelmeztető üzenetek között az Úr újból és újból megmutatja, hogyan lehet szabadulni a bajból. Igen, a lázadás és az engedetlenség a pusztulás gyümölcseit termi. Az Úr azonban állandóan szól népéhez, és elmondja, hogy ennek nem kell feltétlenül bekövetkeznie. Elérhető az üdvösség, az igazság és a biztonság, csak az Úr nevében kérnünk kell.

Mi az üzenete Ézsaiás könyve 52. fejezetének? Milyen reménnyel találkozunk itt? Mi az az „ékes ruha” (1. vers, új prot. ford.), amit a népnek fel kell öltenie?

Az Úr ismét hívja népét, hogy tartsanak bűnbánatot, engedelmeskedjenek és nyerjenek szabadulást. Az „ékes ruha” nem más, mint az igazság öltözete, amit mindenki megkap, ha elfogadja az Urat és hittel, a parancsolatokat betartva él. Az Édentől kezdve ez soha nem volt bonyolult. Isten mindössze azt kérte népétől, hogy hittel és engedelmesen éljenek.

Ézsaiás könyve 52. fejezetének különlegessége, ahogy befejeződik, és figyelemre méltó az is, ami utána következik. Nem véletlen, hogy miután Ézsaiás felszólítja a népet az ékes ruhák felöltésére, azonnal átvált az Ószövetség legnagyszerűbb prófétai képére, bemutatva Jézus helyettesítő halálát. Pontosan ez az, aminek a révén megkaphatja az ékes ruhákat bárki, aki szeretné. A bűn okozta pusztulásból csak Krisztus élete, halála árán szabadulhat meg az emberiség.

Az is érdekes, ahogy a próféta Ézs 52:3 versében utal a megváltás ajándékára, amiért nem lehet megdolgozni, és ami pénzen sem váltható meg. „Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg!” Milyen igaz! Semmiért tékozolja el az ember a lelkét, e világ dolgaiért, pedig a föld is elvész, éppúgy, ahogy a ruha tönkremegy. Ez az ember igazi dilemmája, mert ebből a helyzetből senki nem válthatja meg magát, se pénzével, se fáradozásával. Egyedül Isten kegyelméből szabadulhatunk meg, ez a kegyelem pedig a kereszten értünk hozott, felmérhetetlen ajándékban mutatkozott meg igazán.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 2. negyedév

A kegyelem ruhái - az öltözettel kapcsolatos jelképek a Bibliában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: