IDEIG-ÓRÁIG VALÓ ÖLTÖZETEK

Amint az előzőekben már megállapítottuk, Ézsaiás hosszasan figyelmeztetett a várható ítéletre, de szavait át- meg átszőtték Isten bátorító ígéretei. Miután egy alkalommal részletezte, hogyan csupaszítja majd le az Úr a földet, azokhoz az izraelitákhoz fordult, akik várták az ígéretek beteljesedését, de megfeledkeztek a számtalan esetről, amelyek során az Úr a nehézségek közepette is vezette népét.

Mi az az üzenet, amit népének küld az Úr Ézs 51:6-8 verseiben?

Ugyan ki ne tudná, hogy a ruhák milyen könnyen, gyorsan megrongálódnak, elkopnak? Nem sok kell hozzá, és a legfinomabb, legdrágább öltözet is tönkremehet. Éppen illő hasonlat ez a földre és lakóira! Egyik pillanatban még itt vagyunk, a másikban már nyomunk vész. Az Újszövetségben Jakab az ember életét a párához hasonlítja (Jak 4:14). Dylan Thomas, walesi költő így kérlelte haldokló apját: „ne térj meg szelíden az éjszakába”, hanem „küzdj ádázul, küzdj, ne hunyjon ki a fény!” Persze küzdhetünk, amennyit csak akarunk, előbb-utóbb a mi életünk is elfoszlik, mint a ruha anyaga.

Nézzük meg, még miről szólt itt Ézsaiás: Isten szabadításáról, igazságáról, Krisztus igazságának palástjáról, ami egyedül adhat üdvösséget, örök üdvösséget. Az Úr rámutat, hogy az ember előtt mindössze két lehetőség áll: vagy elillan az élete – ez az örök halál –, vagy pedig örökké élhet az új földön, tehát élete nem avul meg „mint a ruha” (6. vers), hanem örökre megmarad. Ádám és Éva édenbeli napjaitól kezdve Krisztus koráig végeredményben ez a két sors várt az emberre, és ma sem más a helyzet. E két vég kölcsönösen kizárja egymást, vagy csak az egyik, vagy csak a másik lehetséges. Hogy melyik jut nekünk? Azt csakis mi dönthetjük el személyesen!

Ézs 51:7 verse azoknak szól, akik ismerik az igazságot, akik szívükbe rejtették Isten törvényét. Ma milyen üzenetet találunk itt? Hogyan segíthet az igazság megismerésében, ha a törvény a szívünkben van? A jó cselekedetekhez elegendő, ha tudjuk, mi a helyes, vagy még többre van szükség? Ha igen, akkor mire?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: