FELESLEGES ÁLDOZATOK

„Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat, a fülönfüggőket, a karpereceket és a fátyolokat, a pártákat, a lábláncokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket. A gyűrűket és az orrpereceket, az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket, a tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keceléket” (Ézs 3:19-24).

Ézsaiás könyve első fejezetei elég sötét képet festenek a déli királyság lelkiállapotáról. A kivonulás hatalmas csodáit átélők leszármazottai idővel önelégültté váltak, vagy annál is mélyebbre süllyedtek. Kétségtelen, még mindig hitték e csodás eseményeket, de valószínűleg így nyugtázták magukban: Na és? Mi köze mindennek hozzánk, ma? Miért tartozna ránk az, ami réges-régen az őseinkkel történt?

Olvassuk át gyorsan Ézsaiás könyve első öt fejezetét! Mi mindent követett el a nép, milyen volt a magatartásuk, amivel kiváltották a komoly fenyegető üzeneteket? Milyen párhuzamokat láthatunk mai egyházunkkal?

Talán az 1. fejezetben található a legfélelmetesebb rész, ahol az Úr elítélően szól a nép vallási szokásairól, gyakorlatáról. Állították, hogy szolgálják az Urat, követték a vallás formaságait, mégis, mit mond róluk és istentiszteletükről az Úr (lásd Ézs 1:11-15)?

Isten azonban akkor is kegyelmes volt, mint ahogy mindig az, meg akar menteni, akit csak lehet. Örökre a kereszt marad a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy mennyit vállalt üdvösségünkért. Még az első fejezetekben is azt látjuk, hogy szólongatja népét, lehetőséget kíván adni a katasztrófa elkerülésére.

Hogyan imádjuk az Urat? Mire gondolunk közben? Mennyi a látszat az istentiszteletünkben és mennyi a szívből fakadó odaadás, dicséret, bűnbánat? Hogyan láthatjuk meg a különbséget?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 2. negyedév

A kegyelem ruhái - az öltözettel kapcsolatos jelképek a Bibliában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: