TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A szentély és szolgálata” c. fejezetből 304–306. o.; Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. „Az Úr szőlőskertje” c. fejezetből 194–195. o.; Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. „Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent” c. fejezetből 183. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Mi a szentély” c. fejezetből 372. o.; „Isten népe megszabadul” c. fejezetből 574–575. o.

„Krisztus az igazi sátorban végzi szolgálatát, Ő a Főpapja mindazoknak, akik személyes Megváltójuknak tartják és hisznek benne. Más nem töltheti be ezt a tisztet. Ő az egyház Főpapja” (Ellen G. White: That I May Know Him. 74. o.).

„Naponta gyakorolnunk kell hitünket, és fontos, hogy hitünk folyamatosan erősödjön, miközben felismerjük: nemcsak megváltott az Úr, hanem szeret is. Saját vérével mosta le bűneinket, valamint Istenünk, Atyánk királyaivá és papjaivá tett” (Ellen G. White: Sons and Daughters of God. 287. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Olvassuk el Jel 1:5-6 verseit, ahol Jézus megfogalmazza, mi is a feladata, majd elmondja az ígéretet, aminek a beteljesülését annyira várjuk. Beszéljük meg, mit jelent a 6. versben az, hogy „tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának”!

2. Nézzünk utána Mózes második könyve 28. fejezetében, hogy még milyen ruhadarabokat viseltek a papok! Milyen egyéb lelki tanulságokat és igazságokat találhatunk itt?

3. Fennállhat a veszélye, hogy az ember úgy tesz, mintha magára öltené az igazság palástját, ám az életét mégsem jellemzi az igazság. Beszélgessünk arról, hogyan ellenőrizhetjük indítékainkat és tetteinket! Miből állapíthatjuk meg, hogy valóban befedez Krisztus igazsága, vagy csak áltatjuk magunkat? Honnan tudhatjuk, hogy „felöltözve” vagy inkább „mezítelenségünk szégyenében” járkálunk?

4. Beszélgessünk még a vasárnapi gondolatról, a kegyelemről és a bocsánatról, amit Áron Istentől kapott! Isten nagy felelősséget bízott rá, ő viszont nem tudott ennek megfelelően viselkedni, ami tragédiához vezetett. Ennek ellenére Áron később még nagyobb feladatot kapott. Mit tanulhat ebből gyülekezetünk arra nézve, ha a soraink közül megbotlik valaki, akinek szintén fontos feladata volt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 2. negyedév

A kegyelem ruhái - az öltözettel kapcsolatos jelképek a Bibliában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: