Dicsőségből levettetve

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 8:1-18; Ézsaiás 14:12-14; Ezékiel 28:12-19; János 1:1-3; 2Korinthus 11:14; Kolossé 1:16-17

„Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned” (Ez 28:15).

Mai bibliaszövegünk minden bizonnyal a legalapvetőbb kinyilatkoztatások közé tartozik. Két kulcsfontosságú szó emelkedik ki ebből a részből: feddhetetlen és gonoszság, az utóbbit (gonoszság) körülhatárolja az első (feddhetetlen). Ez azt jelenti, hogy a feddhetetlenség, vagyis a tökéletesség gondolatába – már a mennyben is így volt! – beletartozik a gonoszság eshetősége. Hogyan lehetne különben bármi rosszat találni egy tökéletesnek teremtett lényben, ha a tökéletességben nem lenne meg rá a lehetőség? Nem támadhatna gonoszság egy feddhetetlennek teremtett lényben, ha a feddhetetlenség nem foglalná magába a gonoszság választásának lehetőségét is – mint ami a nyilvánvaló helyzet volt.

Ez a szöveg arra mutat, hogy Isten világegyetemében a tökéletesség fogalma magában hordozza a szabadságot, az erkölcsi szabadságot, a jó és a rossz közötti választás képességét. E nélkül hogyan is lehetnének az emberek szabadok és erkölcsi lények? Egy cég kifejleszthet egy szoftverprogramot annak megakadályozására, hogy az alkalmazottak az interneten hozzáférjenek pornográf oldalakhoz vagy egyéb erkölcstelenségekkel, szerencsejátékokkal töltsék az idejüket, ám ezt a szoftvert sem „erkölcsösnek”, sem „szabadságot nyújtónak” nem nevezné senki. Az alapigénk szerint tehát Lucifer rendkívüli megtiszteltetéssel övezett teremtmény volt, akinek még az öltözetére is külön figyelmet fordít a Szentírás, ő azonban kapott szabadságával visszaélve eltávolodott az Úrtól.

Milyen tanulságot vonhatunk le végzetes hibája láttán?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2011. 2. negyedév

A kegyelem ruhái - az öltözettel kapcsolatos jelképek a Bibliában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: