A mennyei szövőszék

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 64; Róma 3:21-31; 4:1-7; 6:1-13; Filippi 3:3-16

„Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik” (Róm 4:7).

„Krisztus a bűnös helyettese és záloga, Ő tartotta be helyette a törvényt, hogy a bűnös hihessen benne, minden tekintetben teljes érettségre tudjon felnőni Krisztus Jézusban, és így egésszé válhasson az Úrban. Krisztus engesztelést szerzett a bűnért, viselte annak minden szégyenét, gyalázatát és büntetésé t. A bűnünket hordozta, majd örökkévaló igazságát adta, hogy a hívő folt nélkül állhasson meg Isten előtt. Közeleg az idő, amikor elhangzik a kérdés: ’Kicsoda vádolja az Isten választottait?’ Erre jön a felelet: ’Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott’ (Róm 8:33-34). Az Isten jobbján áll, aki az igazság folt nélküli öltözetét viseli, azt, ami a mennyei szövőszéken készült, és amelyben egyetlen szál sincs, amit a bűnös ember sajátjának mondhatna. Krisztus majd igazságának tökéletes palástjába öltözteti hívő gyermekét. Így Isten országában a megváltottak semmivel nem dicsekedhetnek. A hála, a dicséret mind visszaszáll az üdvözítő Istenhez” (Ellen G. White: The Youth’s Instructor. 1894. december 6.).

Figyeljük meg ezt a jelképet! „Az igazság folt nélküli öltözete… ami a mennyei szövőszéken készült”, amibe a bűnös emberiség egyetlen szála sincs beleszőve. Milyen gyönyörű ez a kép, ami Jézus igazságát jelképezi, azt, ami Isten országában minden megváltott öltözete lesz!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2011. 2. negyedév

A kegyelem ruhái - az öltözettel kapcsolatos jelképek a Bibliában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: