JÓZSEF TESTVÉREI

Sokszor azok között alakul ki irigység, féltékenység, akik a legközelebb állnak egymáshoz, és ez tovább súlyosbítja a következményeket. Ma a fizikai és lelki támadások nagy része családon belül történik, gyakran a rokonok irigységéből, vetélkedéséből fakadóan.

Olvassuk el Mózes első könyve 37. fejezetében a történet hátterét! Mi vezetett a kegyetlen tetthez? Milyen szerepet játszott benne az irigység?

Szinte hihetetlen, hogy ennyire könyörtelenek lehettek József testvérei. Vajon nem is gondoltak rá, hogyan hatnak majd tetteik az apjukra? Az irigység elemi erővel tört rájuk, elnémítva nemcsak a józan ész, de az átlagos emberi érzés és erkölcs szavát is. Tanulságos ez a történet mindenkinek arra nézve, hogy menynyire veszélyes ez az érzelem. Nem is csoda, hogy a Tízparancsolat egyik pontja éppen ettől óv (2Móz 20:17).

A tetteik által okozott óriási fájdalmon túl, amit nekik maguknak és apjuknak kellett elszenvedni, attól is féltek, hogy Jákób halála után vajon mit tesz majd velük József (1Móz 50:15).

József magatartása azonban nem is lehetett volna nemesebb, hiszen így nyugtatta bátyjait: „Ne féljetek: avagy Isten gyanánt vagyok-é én" (19. vers). József megértette, hogy kötelessége megbocsátatni azoknak, akik ártottak neki, és bíznia kell Isten kegyelmében, igazságosságában.

József élete bizonyos szempontból Jézus Krisztuséhoz hasonlítható. Irigy testvérei eladták rabszolgának; Jézusra is irigykedtek egyes papok és vének. Józsefet eladták a pogányoknak; Jézust átadták ellenségei kezébe, mindkettejüket fizetségért. Józsefet hamisan vádolták, majd börtönbe vetették, noha erényesen viselkedett; Jézust igazsága ellenére hamis vádak alapján elítélték. József jóindulattal viseltetett bátyjai iránt, és Jézus is megbocsátott az ellenségeinek. A Józseffel szemben elkövetett gonoszság végül jóra fordult, és ez történt Jézus esetében is.

Milyen fájdalmat és szenvedést okozott már az irigység életünkben? Mit tanultunk tapasztalatainkból? Hányszor fordult elő velünk, hogy viszszatekintve jelentéktelennek, értelmetlennek tűnő dolgok miatt irigykedtünk? Mi ebből a tanulság?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: