A Lélek gyümölcse

O’Ffill, Richard

Tartalom

„De a Léleknek gyümölcse…"
I. „Gyümölcseikről…"
„Gyümölcseikről…"
„MINDEN FA AZ Ő TULAJDON GYÜMÖLCSÉRŐL ISMERTETIK MEG" (Lukács 6:44)
„NÁLAM NÉLKÜL SEMMIT SEM CSELEKEDHETTEK"(János 15:5)
„ABBAN DICSŐÍTTETIK MEG AZ ÉN ATYÁM…"(János 15:8)
„…HOGY TÖBB GYÜMÖLCSÖT TEREMJEN" (János 15:2)
„ÉS HA GYÜMÖLCSÖT TEREM, JÓ; HA PEDIG NEM…"(Lukács 13:9)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
ISTEN SZERETETÉNEK EREJE
II. A LÉLEK GYÜMÖLCSE: SZERETET
A LÉLEK GYÜMÖLCSE: SZERETET
A SZERETET ÖSSZETETTSÉGE (5Mózes 6:5)
A SZERETET CSELEKEDETEI (1Korintus 13:4-8)
AMIT A SZERETET NEM TESZ
A SZERETET PRÓBÁJA (Máté 5:43-48)
A TETTEKBEN MEGNYILVÁNULÓ SZERETET (Lukács 10:25-37)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R.DÁNIEL IRÉN: DICSÉRTESSÉK…
III. A Lélek gyümölcse: öröm
A Lélek gyümölcse: öröm
AZ ÖRÖM PARANCSA (Filippi 4:4)
KRISZTUS ÖRÖME
ENGEDELMESKEDNI ÖRÖM (János 15:11)
ÖRÖM A PRÓBÁK IDEJÉN (János 16:33)
TARTÓS ÖRÖM (Zsidók 11:24-25)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R. DÁNIEL IRÉN: PÉNTEK ESTI KÉRÉS
IV. A Lélek gyümölcse: békesség
A Lélek gyümölcse: békesség
BÉKESSÉG ISTENNEL (Róma 5:1)
BÉKÉRE LELNI – 1 (Máté 11:28-29)
BÉKÉRE LELNI – 2 (János 14:27)
BÉKESSÉG OTTHON (Zsidók 12:14)
BÉKESSÉG A GYÜLEKEZETBEN (Máté 5:23-24)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:SZÍVESEN VISSZAMENNÉK ODA
V. A Lélek gyümölcse: béketűrés
A Lélek gyümölcse: béketűrés
ISTEN BÉKETŰRŐ (2Mózes 34:6)
A SZÜKSÉGES TÜRELEM (Efézus 4:1-2)
BÉKETŰRÉS AZ EVANGÉLIUMÉRT (2Timóteus 4:2)
A BÉKETŰRÉS HATÁRAI (1Mózes 6:3)
ERŐSÖDNI TÜRELEMBEN (Jakab 1:2-4)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
EPIZÓD A JESZENSZKY CSALÁD ÉLETÉBŐL
VI. A Lélek gyümölcse: szívesség
A Lélek gyümölcse: szívesség
A KEGYESSÉG PÉLDÁJA (Máté 5:43-48)
„HOLT EBNEK" IS JÁR A KEDVESSÉG
KEDVES SZAVAK (Efézus 4:32)
„ADJATOK, NÉKTEK IS ADATIK" (Lukács 6:38)
„FELÖLTENI" A JÓSÁGOSSÁGOT (Kolossé 3:12-14)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gondolatok a barátságról
VII. A Lélek gyümölcse: jóság
A Lélek gyümölcse: jóság
A JÓSÁGOS ISTEN
MINDNYÁJAN VÉTKEZTEK
ISTEN TÖRVÉNYE ÉS JÓSÁGA
A JÓSÁG ÚTJÁN JÁRNI
JÓSÁG A GYAKORLATBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az élet művészete
VIII. A Lélek gyümölcse: hűség
A Lélek gyümölcse: hűség
A HŰSÉGES ISTEN
HŰTLENSÉG: A VÉGIDŐ EGYIK JELE
A HŰSÉG PÉLDÁI (Zsidók 11)
HŰSÉG A MINDENNAPOKBAN
A VÉGSŐKIG VALÓ KITARTÁS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Idézet Kempis Tamástól
IX. A Lélek gyümölcse: szelídség
A Lélek gyümölcse: szelídség
A SZELÍD ÉS ALÁZATOS SZÍV
SZELÍD EMBEREK A BIBLIÁBAN
A SZELÍDSÉG FONTOSSÁGA
A SZELÍDSÉG GYÜMÖLCSE A GYAKORLATBAN
A SZELÍDEK JUTALMA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GONDOLATOK
X. A Lélek gyümölcse: mértékletesség
A Lélek gyümölcse: mértékletesség
A „FEGYELMI" AJÁNDÉK (Filippi 2:12-13)
JÓZSEF DÖNTÉSÉNEK AZONNALI KÖVETKEZMÉNYEI
SÁMSON BUKÁSA
PÁL FUTÁSA
AZ ÖNFEGYELEM ERŐSÍTÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
RUDYARD KIPLING: HA
XI. A Lélek gyümölcse: igazság
A Lélek gyümölcse: igazság
AZ IGAZSÁG SZÜKSÉGESSÉGE
IGAZSÁG – ÖNERŐBŐL?
KRISZTUS A MI IGAZSÁGUNK (Róma 5:17)
IGAZSÁG ÉS ENGEDELMESSÉG (1János 2:29)
A MEGIGAZULT ÉLET
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
GONDOLATOK AZ ÖRÖMRŐL
XII. A Lélek gyümölcse: valóság
A Lélek gyümölcse: valóság
„ÉN VAGYOK… AZ IGAZSÁG"
LÉLEK ÉS IGAZSÁG
„TELJES SZÍVETEKBŐL"
MEGBÉLYEGZETT LELKIISMERET
IGAZSÁGBAN JÁRNI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET: A BIRODALMAM
XIII. A Lélek gyümölcse: a keresztény jellem
A Lélek gyümölcse: a keresztény jellem
„KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT"
A LÉLEK MÁS GYÜMÖLCSEI
KITARTÁS A HITBEN
A VILÁG PRÓBÁJA
A LÉLEK GYÜMÖLCSÉNEK MEGTERMÉSE (János 15:8)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Tartsatok össze! Tartsatok össze!
2010. 1. negyedév

A Lélek gyümölcse

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: