A szeretett tanítvány, János levelei

Mueller, Ekkehardt

Tartalom

„Amit nem tudunk…"
I. Jézus János leveleiben
Jézus János leveleiben
KI ÍR, ÉS KINEK? – AZ ÍRÓ ÉS A CÍMZETTEK
MIRŐL SZÓLNAK A LEVELEK?
MIÉRT? – A LEVELEK MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA
JÉZUS ALAKJA JÁNOS LEVELEIBEN
JÉZUS SZOLGÁLATA JÁNOS LEVELEIBEN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Jézus az élő Ige magvát vetette
II. Tapasztalatok az élet Igéjével
Tapasztalatok az élet Igéjével
BEVEZETÉS JÁNOS ELSŐ LEVELÉHEZ (1JÁNOS 1:1-4)
JÁNOS ELSŐ LEVELÉNEK ÉS JÁNOS EVANGÉLIUMÁNAK 1. FEJEZETE
„AZ ÉLETNEK IGÉJE" (1JÁNOS 1:1-2)
SZEMTANÚK
SZENTEK KÖZÖSSÉGE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZILÁGYI JÓZSEF: VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉG
III. A világosságban járni – a bűntől elfordulni
A világosságban járni – a bűntől elfordulni
A VILÁGOSSÁG (1JÁNOS 1:5)
A BŰN PROBLÉMÁJA (1JÁNOS 1:6, 8, 10)
A BŰN PROBLÉMÁJÁRA ADOTT VÁLASZOK (1JÁNOS 1:7, 9; 2:2)
A KERESZTÉNY CÉLJA (1JÁNOS 2:1)
A KERESZTÉNYEK VIGASZA (1JÁNOS 2:1-2)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Egy anya hite
IV. A világosságban járni – megtartani a parancsolatokat
A világosságban járni – megtartani a parancsolatokat
MIT TUDUNK MEG? (1JÁNOS 2:3-5)
A PARANCSOLATOK MEGTARTÁSA (1JÁNOS 2:3-5)
MIT TENNE JÉZUS? (1JÁNOS 2:6-8)
AZ ÚJ PARANCSOLAT (1JÁNOS 2:7-8)
SZERETNI EGYMÁST (1JÁNOS 2:9-11)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Felkészülni a megbocsátásra
V. A világosságban járni – elszakadni a világiasságtól
A világosságban járni – elszakadni a világiasságtól
„AZ Ő NEVÉÉRT"
LEGYŐZNI A GONOSZT
ELSZAKADÁS A VILÁG SZERETETÉTŐL (1JÁNOS 2:15)
MI A BAJ A VILÁGGAL?
A VILÁG MULANDÓSÁGA (1JÁNOS 2:17)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Harsányi Béla:Óra
VI. A világosságban járni – az antikrisztusokat elutasítani
A világosságban járni – az antikrisztusokat elutasítani
„AZ UTOLSÓ ÓRA" (1JÁNOS 2:18)
AZ ANTIKRISZTUSOK JÖVETELE (1JÁNOS 2:18-19, 22, 23)
A LELKEK MEGPRÓBÁLÁSA (1JÁNOS 4:1-6)
A KENET (1JÁNOS 2:20-21, 27)
BENNE MARADNI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ahhoz, hogy Istent megismerjük, tanulmányoznunk kell Őt
VII. Isten gyermekeként élni
Isten gyermekeként élni
ISTEN GYERMEKEI (1JÁNOS 3:1)
KÖVETKEZMÉNYEK ÉS FELELŐSSÉG (1JÁNOS 3:2-3)
A BŰN MEGHATÁROZÁSA (1JÁNOS 3:4)
JÉZUS MEGJELENÉSE (1JÁNOS 3:5, 8)
BŰN NÉLKÜL (1JÁNOS 3:6, 9)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az örökkévaló Isten menedék
VIII. Testvéri szeretet
Testvéri szeretet
KÉT IGESZAKASZ A SZERETETRŐL (1JÁNOS 3:11-24; 4:7–5:4)
A SZERETET „MEGHATÁROZÁSA" (1JÁNOS 3:11-16; 4:7-16)
ÜDVBIZONYOSSÁG
SZERETET A GYAKORLATBAN (1JÁNOS 3:17-18; 4:19-21)
A SZERETET ÉS A PARANCSOLATOK (1JÁNOS 3:22-24; 4:21-5:4)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
TÚRMEZEI ERZSÉBET:MÉGIS
IX. Hinni az Isten Fiában
Hinni az Isten Fiában
HINNI JÉZUSBAN ÉS A GYŐZELEMBEN (1JÁNOS 5:1-5)
JÉZUS, AKIBEN HISZÜNK (1JÁNOS 5:6-8)
JÉZUS ÉS ISTEN TANÚBIZONYSÁGA (1JÁNOS 5:9-10)
A SZENTHÁROMSÁG KÉRDÉSE (1JÁNOS 5:7-8)
A JÉZUSBA VETETT HIT KÖVETKEZMÉNYE (1JÁNOS 5:11-12)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:MARADJ VELEM
X. Bizodalom
Bizodalom
BÍZNI (1JÁNOS 5:13-21)
AZ ÖRÖK ÉLET BIRTOKÁBAN (1JÁNOS 5:13)
ISTEN AKARATA SZERINT (1JÁNOS 5:14-17)
BÍZNI ISTEN VÉDELMÉBEN (1JÁNOS 5:18-19)
MEGISMERNI ISTENT (1JÁNOS 5:20-21)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Megőrizni a hitet
XI. János első levelének főbb témái
János első levelének főbb témái
A SZENTHÁROMSÁG
AZ EGYHÁZ
MEGVÁLTÁS
KERESZTÉNY MAGATARTÁS
IGAZSÁG ÉS HAZUGSÁGOK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:HITÜNK
XII. János levele a kiválasztott úrnőnek
János levele a kiválasztott úrnőnek
SZERETETBEN ÉS IGAZSÁGBAN
A PARANCSOLATOK SZERINT JÁRNI (2JÁNOS 4-6)
KRISZTUS TANÍTÁSÁN TÚL (2JÁNOS 7-9)
NE LEGYÜNK VENDÉGSZERETŐEK? (2JÁNOS 10-11)
EGYMÁSSAL VALÓ KAPCSOLATUNK (2JÁNOS 12-13)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PETRŐCZ LÁSZLÓNÉ:„EREJÜK MEGÚJUL"
XIII. Hatalmi harc
Hatalmi harc
A PRESBITER ÉS GÁJUSZ (3JÁNOS 1-4, 13-15)
GÁJUSZ ÉS A GYÜLEKEZETÉRT VÉGZETT SZOLGÁLATA (3JÁNOS 5-8)
DIOTREFÉSZ (3JÁNOS 9-10)
DEMETRIOSZ JÓ PÉLDÁJA
VEZETŐI VÁLSÁG AZ ŐSKERESZTÉNY EGYHÁZBAN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Erősíteni és bátorítani
2009. 3. negyedév

A szeretett tanítvány, János levelei

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: