AZ AJÁNDÉK

„Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál; de aki kisebb az Isten országában, nagyobb őnála” (Lk 7:28).

Nincs nagyobb próféta Keresztelő Jánosnál? Akkor ezek szerint Ézsaiás, Jeremiás, Ámósz, sőt Mózes sem nagyobb? Jézus szavai alapján János volt köztük a legnagyobb? Különös, főleg azért, mert Ézsaiástól, Jeremiástól, Ámósztól és Mózestől eltérően Keresztelő Jánosnak nem olvashatjuk az írásait a Bibliában, mégis nagyobb próféta volt náluk, legalábbis Jézus szemében!

Mire utal ez? Arra, hogy a prófétaság ajándéka nem csupán azokra a prófétákra korlátozódik, akiknek írásai a Szentírás részévé váltak. Azok is részesültek benne, akiknek az Úrért végzett munkája nem abban nyilvánult meg, hogy a Biblia könyveit megírták.

A prófétaság ajándéka és az ihletettség egész témaköre eszmecserék és viták forrása volt az egyháztörténelem során mindvégig. Hogyan ihlette Isten a prófétákat? Hogyan hat az ihletés és a kinyilatkoztatás? Mennyire jelennek meg a próféták írásaiban a kultúra egyes vonásai és a személyes nézőpontok – ha megjelennek egyáltalán? Ha ezek a kérdések a sok évszázadig tartó vita után még mindig nem tekinthetők lezártnak a kereszténység berkein belül, akkor nekünk aligha sikerülne mindent eldönteni a negyedévi szombatiskolai tanulmányban. Mégis megpróbáljuk a tőlünk telhető legtöbbet megtenni ennek érdekében. A prófétaság ajándéka természetével és általánosságban az ihletéssel kapcsolatos kérdések mindig különösen fontosak voltak az adventisták számára. Isten megígérte A jelenések könyvében, hogy a prófétaság ajándéka különleges módon lesz jelen a vég idején (Jel 12:17; 19:10; 22:8-10). A hetednapi adventisták hiszik, hogy ez az ajándék nyilvánult meg Ellen G. White (1827–1915) szolgálatában, aki hét évtizeden át közvetítette egyházunknak a tanácsokat és a figyelmeztetéseket. Ő ugyan 1915-ben meghalt, lelki látásban és tanácsokban gazdag könyvei még ma is páratlan áldást jelentenek emberek milliói számára, lelki és teológiai értelemben gazdagítják életüket. Személyében valóban ajándékot kaptunk Istentől!

Viszont továbbra is maradnak még kérdések. Mi a prófétaság ajándékának szerepe? Ha a Bibliát tartjuk a legfőbb tekintélynek, milyen tekintélyt tulajdonítsunk a Prófétaság Lelkének? Hogyan magyarázzuk ezeket az írásokat? Ez az ajándék áldás, de hogyan éltek vissza vele?

Több mint három évtized telt el azóta, hogy a szombatiskolában utoljára tanulmányoztuk a prófétaság ajándékának témáját. Azóta az egyház tagsága 2,5 millióról 14 millió főre gyarapodott (e napig, amikor írásom születik). Ugyan még mindig vannak kérdések a Prófétaság Lelkével kapcsolatosan (mint ahogy általánosságban a prófétaság ajándékára vonatkozóan is), amelyek válaszra várnak, mégis elegendő okunk van hinni a prófétaság e különleges megnyilvánulásában.

A tanulmány valójában nem csupán az ajándékra, hanem az ajándékozóra összpontosít. Miközben az ihletés és kinyilatkoztatás témáját tanulmányozzuk, jobban megismerjük Urunkat, aki annyira szerette e világot, hogy Jézus személyében önmagát adta áldozatul bűneinkért. Isten volt, bűntelen, maga a Teremtő, mégis emberré lett, és emberként vette magára bűneink büntetését, hiszen ez volt az egyetlen útja annak, hogy mi, bűnösök bocsánatot nyerjünk, és megigazulva álljunk meg előtte.

Ilyen Istent szolgálunk, és várjuk, hogy kinyilatkoztassa önmagát e negyedévi tanulmányunkban is!

Gerhard Pfandl Ausztriában született, és 1999 óta a Generál Konferencia Bibliai Kutató Intézetének társigazgatója.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: