A prófétaság ajándéka – a Szentírásban és az adventtörténelemben

Gerhard, Pfandl

Tartalom

AZ AJÁNDÉK
I. Isten közeledése
Isten közeledése
KEZDETBEN
A TERMÉSZETBEN
A PRÓFÉTÁK ÁLTAL
AZ IGE ÁLTAL
KRISZTUS ÁLTAL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A fejlődő hit
II. A prófétaság ajándéka
A prófétaság ajándéka
PÁTRIÁRKA ÉS PRÓFÉTA
IZRÁEL ELSŐ PRÓFÉTA VEZETŐJE
PRÓFÉTÁK IZRÁELBEN
NŐI PRÓFÉTÁK IZRÁELBEN
PRÓFÉTÁK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
FEJSZÉS ANDRÁS: A LÉLEK VEZESSEN!
III. Lelki ajándékok és a prófétaság
Lelki ajándékok és a prófétaság
LELKI AJÁNDÉKOK
LELKI AJÁNDÉKOK AZ EGYHÁZBAN MA
HAMIS AJÁNDÉKOK
A PRÓFÉTASÁG AJÁNDÉKA
LELKI AJÁNDÉKOK ÉS 1KORINTHUS 14
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PAPP BÉLÁNÉ: KRISZTUS AZ EGYHÁZBAN
IV. A prófétaság ajándéka és Isten maradék egyháza
A prófétaság ajándéka és Isten maradék egyháza
A JÓ ÉS A GONOSZ HARCA – 1
A JÓ ÉS A GONOSZ HARCA – 2
JÉZUS BIZONYSÁGTÉTELE
A PRÓFÉTASÁG LELKE
A MARADÉK EGYHÁZ
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R. DÁNIEL IRÉN: NÁD
V. A próféták ihletettsége
A próféták ihletettsége
KINYILATKOZTATÁS – IHLETETTSÉG
SZÓ SZERINTI IHLETÉS VAGY A GONDOLAT IHLETETTSÉGE?
LÁTOMÁSOK ÉS FIZIKAI JELENSÉGEK
AZ IHLETETTSÉG ÉS SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK
IHLETETTSÉG ÉS LUKÁCS EVANGÉLIUMA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A Mester szolgálatában
VI. A próféták próbaköve
A próféták próbaköve
ÁLMOK ÉS LÁTOMÁSOK
A BIBLIÁVAL ÖSSZHANGBAN
BETELJESEDETT PRÓFÉCIÁK
JÉZUS TESTBEN MEGJELENT ISTEN
„GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK MEG ŐKET"
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A fejsze
VII. A próféták munkája
A próféták munkája
AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE
ISTEN NÉPÉNEK VEZETÉSE
FEDDÉS A BŰN ELLEN
ISTEN AKARATÁNAK KÖZVETÍTÉSE
JÖVENDÖLÉS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A. Kleemann: Mindig csak adni
VIII. A próféták tekintélye
A próféták tekintélye
A PRÓFÉTA ISTEN SZÓSZÓLÓJA
A TESTTÉ LETT IGE TEKINTÉLYE
AZ ÍROTT IGE TEKINTÉLYE
A KIMONDOTT SZÓ TEKINTÉLYE
A KÁNONBA BE NEM KERÜLT PRÓFÉTÁK TEKINTÉLYE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Horváth József: Szentjánosbogár
IX. A prófétaság ajándékának hitelessége
A prófétaság ajándékának hitelessége
A PRÓFÉTA HITELESSÉGE
AZ ÜZENET IGAZ VOLTA
„ÍGY SZÓL AZ ÚR"
A MEGÉRTÉS FEJLŐDÉSE
PRÓFÉTÁK TÉVEDÉSEI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Bánfi Gyuláné: Add meg kenyerünket!
X. A próféták üzenete
A próféták üzenete
A HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS
A SZENTÉLY
A SZOMBAT
A HOLTAK ÁLLAPOTA
JÉZUS MÁSODIK ELJÖVETELE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Szegedi Kovács György: Összehajtogatva
XI. A prófétai írások magyarázata
A prófétai írások magyarázata
ÍRÁSMAGYARÁZAT
HOMILETIKA
IDŐ ÉS HELY
KÖZVETLEN SZÖVEGÖSSZEFÜGGÉS
SZÉLESEBB ÖSSZEFÜGGÉS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az Egyház kiadóira vonatkozó bizonyságtételek – 1
XII. A prófétaság ajándékának áldásai
A prófétaság ajándékának áldásai
KÜLDETÉS
OKTATÁS
EGÉSZSÉG
KÖNYVKIADÁS
A TEOLÓGIA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az Egyház kiadóira vonatkozó bizonyságtételek – 2
XIII. A prófétaság ajándékába vetett hit
A prófétaság ajándékába vetett hit
A BIBLIA TEKINTÉLYE
AZ IGE KUTATÁSA
JÉZUSRA MUTATNAK
A PRÓFÉTÁK VÉRE
AZ AJÁNDÉK ÉS A CSODÁK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A vizsgálati nap
2009. 1. negyedév

A prófétaság ajándéka – a Szentírásban és az adventtörténelemben

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: