Isten szeretetének diadala

Bármennyire is várjuk új létünket, most csak a bűn és a halál világát ismerjük, így nehéz elképzelnünk, hogy milyen lenne az élet ezek nélkül.

Olvassuk el 1Kor 13:9-13 verseit! Mit mond itt nekünk Pál?

„Örökké a boldogok honában élni; lelkünkben, testünkben és szellemünkben nem a bűn sötét nyomait és átkát hordozni, hanem a Teremtőhöz való tökéletes hasonlóságot; véget nem érő korszakokon át egyre csak fejlődni bölcsességben, tudásban és szentségben; a gondolatok mindig új mezeit felfedezni; egyre új csodákat és új dicsőséget találni, az ismeret, az öröm, a szeretet és a végtelen bölcsesség állandóan fejlődő képességével – ez az a cél, amire a keresztény reménység mutat" (Ellen G. White: Healthful Living. 299. old.). Sóvárogva várjuk a percet, amikor „minden tehetség fejlődik, minden képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit" (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 601. old.).

Ez a reménység csak elképzelni tudja, hogy az emberiség „világról világra" jár, ideje nagy részében „a megváltás titkait fürkészi. Az egész örökkévalóság alatt ez a téma folyamatosan gondolataik elé tárul" (Ellen G. White magyarázata, SDA Bible Commentary. 7. köt. 990. old.). Semmi nem ad majd nagyobb örömet a megváltottaknak, mint üdvösségük titkainak, Krisztus keresztje jelentőségének fürkészése. Az engesztelés dicsőséges témája még az örökkévalóságon át is próbára teszi majd legmélyebb értelmi és szellemi képességeinket, amint igyekszünk még teljesebben megérteni Istennek a kereszten kinyilatkoztatott szeretetét.

Mennyi időt fordítunk arra, hogy a keresztről gondolkodjunk? Milyen felesleges dolog nélkül lehetnénk meg, ami helyett azon elmélkedhetnénk, amit a kereszt által kaptunk Jézusban?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: