TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Krisztus saját létezéséből adott a világnak. A megváltás munkája abban állt, hogy emberi létet adjon Krisztusnak, hogy az elbukott emberiség eggyé válhasson az Istenséggel. Krisztus egyrészt azért vette fel az emberi természetet, hogy az emberek eggyé lehessenek Vele, miként Ő is egy az Atyával, hogy Isten úgy szerethesse őket, mint Egyszülött Fiát; másrészt pedig azért, hogy az emberek isteni természet részeseivé lehessenek és életük teljessé váljon Őbenne" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 1. köt. 237. old.).

„Krisztusban vagy? Addig nem, amíg nem ismered be, hogy vétkes, gyámoltalan, kárhozatra ítélt bűnös vagy. Addig nem, amíg önmagadat magasztalod és dicsőíted. Ha bármi jó is van benned, az teljes egészében a könyörületes Megváltó kegyelmének tulajdonítható. Születésed, jó híred, vagyonod, képességeid, erényeid, istenfélelmed, jótékonyságod vagy bármi más, ami benned van vagy kapcsolatban áll veled, nem hozza létre az egység kötelékét közted és Krisztus között. A gyülekezettel való kapcsolatod… nem lesz hasznodra, amíg nem hiszel Krisztusban. Nem elég, hogy elhiszed, létezett; hinned kell benne. Maradéktalanul az Ő megmentő kegyelmére kell bíznod magad" (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 48–49. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Jelenleg a régi és az új teremtmény egyszerre létezik bennünk. Hogyan tapasztaljuk nap mint nap mindkét teremtmény valóságát? Melyik jön természetesebben és könnyebben a felszínre, és miért?

2) A Szentírás új mennyet és új földet ígér; tehát itt minden eltöröltetik, elmúlik majd örökre. Hogyan segíthet a helyes fontossági sorrend kialakításában, ha tisztában vagyunk minden dolog múlandóságával?

3) Gyakorlatias módon mondjuk el, mit jelent „Krisztusban" lenni! Hogyan hat ez a tapasztalat az Istennel és a másokkal való kapcsolatunkra?

ÖSSZEFOGLALÁS: Bűne miatt Ádám az Istentől elszakadt emberiség alapítója lett. Krisztus az Istennel meglévő egységben jött el, legyőzte az ellenséget, meghalt a bűneinkért és új emberi családot hozott létre, amely egységben van Istennel, a bűn és a halál rabságától szabad. Természet szerint részei vagyunk a régi emberiségnek, de a Krisztusba vetett hit által az új emberi család tagjaivá válunk. Így új életet kezdünk, egységben Jézussal és egyházával.


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: