Krisztusban: a Lélek és az egyház

Tanulmányozzuk Róm 8:9 versét, olvassuk el a következő magyarázatot, azután próbáljuk meg saját szavainkkal értelmezni a szakaszt!

Nagyon szoros a kapcsolat a Lélek és Krisztus között. Több gondolat is van Róm 8:9 versében, ami figyelemre méltó. Először is, ellentétes egymással az, hogy testben vagy Lélekben lenni. A hívők nem testben vannak; vagyis nem uralkodik rajtuk bűnös természetük, nincsenek az Isten elleni lázadás állapotában, amelyben képtelenek lennének meghajolni az isteni akarat előtt (6-8. versek). A hívők Lélekben vannak; azaz lelkileg élnek (10. vers), Isten gyermekei lettek (14. vers) és a bűn nem uralkodik rajtuk. A szakasz két, egymással öszszeegyeztethetetlen életmódot ír le: az egyik a régi, a másik az új teremtéshez, a Krisztusban lévő új emberi családhoz tartozik.

Másodszor, Lélekben lenni azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozunk. Eszerint egységben lenni Krisztussal ugyanaz, mint Lélekben lenni. Nem teszünk egyenlőségjelet a Lélek és Krisztus közé, de ez a kifejezés arra utal, hogy Krisztus a Lélek által van kapcsolatban a hívőkkel. A Krisztussal való egység egység a Lélekkel is. A Krisztusban nyert ajándékok a Lélekben vannak. Például a Lélek által igazíttatunk meg és szenteltetünk meg (1Kor 6:11), lehet miénk az „igazság, békesség és Szentlélek által való öröm" (Róm 14:17), így vagyunk közösségben a Lélekkel és Krisztussal is (1Kor 1:9; Fil 2:1).

Arra is különösen fontos emlékezni, hogy a keresztség által Krisztussal létrejött egységet nem választhatjuk külön a Krisztus testével, azaz az egyházzal való egységtől. Krisztusba megkeresztelkedni ugyanakkor jelenti azt is, hogy „egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg" (1Kor 12:13), ami az egyház. Az egyház Krisztus testeként való ábrázolása a hívők egymással és Krisztussal való egységét, egymásrautaltságát jelzi. Ez az egység tükröződik és mutatkozik meg a Krisztusban/Lélekben élt életben. Az egyház tagjaira gyakran úgy utalnak, mint akik „Krisztusban" vannak. Ez a kifejezés néha egyszerűen azt jelenti: „kereszténynek lenni", abban az értelemben, hogy az ember életét az határozza meg, amit Krisztus értünk tett.

Gondoljunk vissza az elmúlt 24 órára! Milyen gyakorlati bizonyítékát találjuk annak, hogy „Krisztusban" vagyunk? Hogyan tükröződik Krisztussal való egységünk abban, ahogy a gyülekezet többi tagjához viszonyulunk, akik szintén részei Krisztus testének?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: