„Krisztusban"

Hogyan érthetjük meg a következő versekből a „Krisztusban" kifejezést: Róm 16:7; Gal 3:28; Ef 1:1; Kol 1:28; 1Thessz 4:16?

A „Krisztusban" kifejezést Pál többféleképpen is használja. Néhány esetben ezzel ír le valamit, amit Isten Krisztus által tesz. Például „Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot" (2Kor 5:19). Itt a kifejezés két fő gondolatot hordoz; nevezetesen azt, hogy kizárólag Krisztus az Isten békéltető eszköze; valamint a békéltetés Krisztus személyében és munkájában történik. Ez arra utal, hogy csak a vele való egységben élvezhetjük. Valójában csak benne érhető el számunkra a Krisztus áldozata által biztosított megváltás minden áldása. Ezek közé tartozik a kegyelem (Ef 1:2), az örök élet ajándéka (Róm 6:23), a szent életre kapott elhívás (Fil 3:14), a kiválasztás (Ef 1:4), a megváltás (Kol 1:14), a megigazítás (Gal 2:17), a bűnbocsánat (Ef 4:32) és a megszentelődés (1Kor 1:2). Őbenne teremttettünk jó cselekedetekre (Ef 2:10), benne járulhatunk Istenhez (Ef 3:12), kapunk helyet a mennyben (Ef 2:6), nyerünk örökséget (Ef 1:10-11), győzelmet (2Kor 2:14), benne van erőnk mindenre (Fil 4:13), benne gyökerezünk és épülünk fel (Kol 2:7). Mindez és még sok minden más is a miénk, de csak a Krisztussal való egységben.

Ezzel a kifejezéssel utal arra is, hogy bármi, amit a keresztény tesz, azt vele való egységben tesszük: benne örülünk (Fil 3:1), dicsekedünk (Róm 15:17), állunk meg (Fil 4:1), erősödünk meg (Ef 6:10) és teszünk meg bármit hitből (Gal 5:6).

A „Krisztusban" kifejezés felveszi a harcot a bűn legkárosabb hatásainak egyikével is. A bűn eltérített az igazi középponttól és rossz útra vezetett, a gonoszság uralkodó befolyása alá helyezett. Most azonban már Krisztus a létezésünk eredeti központja, Ő irányítja egész lényünket és minden tettünket. Ez a központ most rajtunk kívül, Krisztusban van, és benne ismerjük meg önmagunkat meg a számunkra készített nagyszerű jövőt. Minden tettünket a vele való egység, és nem az önző érdek határozza meg.

Tekintsük át még egyszer mindazt, amit Krisztusban kaptunk, majd kérdezzük meg magunktól: vajon mindent elnyertünk, amit Isten Krisztusban megígért? Ha nem, miért nem?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: