Új teremtés: az új emberi család

Krisztus megváltó munkájának végső célja, hogy mindent újjá tegyen, ezáltal maradandóan helyrehozza a bűn okozta rombolást. Az „új" reményét hirdették már az Ószövetség prófétái, különösen Ézsaiás, aki beszélt az új menny és az új föld megteremtéséről (Ézs 65:17). Az Ószövetség „új" fogalmát még teljesebben fejti ki az Újszövetség, már Jézus megváltó munkája szemszögéből. Következésképp nemcsak az az „új", amire Krisztusba vetett reménységgel még várunk, hanem az is, amit keresztényként már most tapasztalunk. Például, már új szövetségbe léptünk Krisztussal (Mk 14:24); máris új életben járunk (Róm 6:4). Az új azért érkezett el, mert Krisztus vezette be halálának és feltámadásának ereje által.

A megváltás munkája lényegében újjáteremtés, ami annyira alapos lesz, hogy következtében egészen új menny és új föld jön létre. Viszont ez az újjáteremtő munka nem a valóságos új menny és új föld megalkotásával, és még nem is régi testünk újjáteremtésével, hanem az új emberi család megteremtésével kezdődik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a bűn problémája elsősorban és közvetlenül az ember bukásához kapcsolódik. A probléma megoldása azzal kezdődik tehát, hogy Isten kitörli az emberi szívből annak uraló erejét. Ez Krisztus értünk végzett munkája által vált lehetségessé. Az új emberiséget Krisztus vezette be, akiben az isteni és az emberi végleg egyesült. Azok tartoznak tehát az új emberi családba, akik részévé válnak a Krisztus által bevezetett emberiségnek.

Ez az új emberi család nem láthatatlan, elvont jelenség, aminek nincs konkrét megnyilatkozása a történelemben; Krisztus testeként az egyházban mutatkozik meg. Ezt az új emberi családot nem lehet faji vagy társadalmi különbségekkel meghatározni, csak Krisztus minket önmagában egységbe fogó erejével. Pál kifejti: Krisztus által Isten az egyházban egymás mellé állította a zsidókat és a pogányokat, azzal a céllal, hogy „a kettőt egy új emberré teremtse önmagában [Krisztusban]" (Ef 2:15, új prot. ford.). Az új „ember" vagy emberiség Krisztusban teremtetett meg, abban az értelemben, hogy a Krisztus által lehetővé tett egységben kapcsolódik Istenhez.

Olvassuk el Gal 6:15; Ef 4:24 és Kol 3:10 verseit! Mit jelentenek e gondolatok nekünk? Hogyan tapasztaltuk már a bennük foglalt ígéreteket? Mit tehetünk, hogy ezek az ígéretek kiteljesedjenek az életünkben?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: