Az emberiség két csoportja

Tanulmányozzuk az alábbi táblázatba foglaltak közötti hasonlóságokat és ellentéteket, majd foglaljuk össze az Ádám által bűnbe vitt emberi család természetére, valamint a Krisztus által alapított új emberiségre vonatkozó jellemzőket is!

ÁdámKrisztus
1. Isten fia (Lk 3:38)1. Isten Fia (Lk 3:22)
2. Engedetlen volt (Róm 5:19)2. Engedelmes volt (Róm 5:19)
3. Behozta a bűnt (Róm 5:12)3. Kegyelmet hozott (Róm 5:20-22)
4. Beengedte a halál uralmát (Róm 5:17)4. Lehetővé tette az élet uralmát (Róm 5:17)
5. Minden utóda bűnös (Róm 5:19)5. Általa sokan megigazulnak (Róm 5:19)
6. Kárhoztatást hozott (Róm 5:18)6. Megigazulást hozott (Róm 5:18)
7. Miatta mindenki meghal (1Kor 15:21)7. Benne mind életre kelünk (1Kor 15:21)

Ádám bukása okozta a lelki halált és az Istentől való elszakadást. Minden leszármazottja abban a helyzetben találta magát, mint Ádám: képtelen legyőzni a bűnt és a halált. Az emberek természetes születésüktől fogva az Ádámtól eredő bűnös, Istentől elszakadt emberiség részei.

Hogyan válhat valaki az Isten által, Krisztusban alapított új emberi család részévé? Ennek egyetlen útja van, mégpedig az újjászületés által. Az új emberi család azokból áll, akik nem testtől, hanem fentről születtek (Jn 3:3, 5-6). Ők azok, akik meglátták Krisztusban az Isten által biztosított megváltás egyetlen lehetőségét, hittek benne, így most örök életük van (15. vers). Ők már az új teremtéshez tartoznak, felszabadítva a bűn rabszolgasorba döntő hatalma alól (2Kor 5:17). Isten gyermekei lettek, a mennyei család tagjai. Pál ezt az Isten családjába való befogadásnak nevezi (Gal 4:5-7). Jézust a keresztségekor nyilvánította Fiának Isten, mi pedig a keresztség által történő adoptálásunk révén részesedünk az Ő Fiúságában. A befogadás nem azt jelenti, hogy nem lennénk egészen a gyermekei, ellenkezőleg! „Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk" (Róm 8:16).

Az új emberi család részeként az életünknek miben kellene különböznie a régi életmódunktól? Milyen látható különbségeket találunk? Mit árul el a válaszunk önmagunkról?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
2008. 4. negyedév

Az engesztelés és Krisztus keresztje

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: